1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko podjęte przez PNRL w dniu 23 stycznia 2020 r.

23 stycznia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty


STANOWISKO Nr 8/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, o którym powiadomiła Pani Józefa Szczurek- Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 15 stycznia 2020 r., znak: KNLU.81221.3.2020.AC, zgłasza następujące uwagi do projektu.

Zdaniem samorządu lekarskiego wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 zł brutto dla lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wykonujących te zawody. Należy zaznaczyć, że zaproponowane w projekcie wynagrodzenie jest wyższe jedynie o 100 zł od płacy minimalnej określonej na rok 2020, która w stosunku do roku poprzedniego wzrosła z kwoty 2250 zł brutto czyli jednorazowo o 350 zł. Porównując natomiast wzrost zasadniczego wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty do lat poprzednich to w 2009 r. wynosiło ono 2007 zł brutto co oznacza, że wynagrodzenie dla tego zawodu zaufania publicznego wzrosło jedynie o 693 zł brutto na przestrzeni aż 11 lat.

Krajowy Zjazd Lekarzy wielokrotnie apelował do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów. W stanowisku nr 3 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów, wskazano że niezmiennie postulatem samorządu lekarskiego jest ustanowienie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, jednocześnie dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej oraz dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Prezydium NRL wskazuje, że proponowanie takiego wynagrodzenia młodym lekarzom nie przystaje do warunków na rynku pracy i nie stanowi zachęty do pozostawania i wykonywania zawodu w Polsce.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2020-01-24 14:58:07