1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Uchwała NRL w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Na stronie NIL powstała nowa zakładka "system stypendialny", gdzie są zamieszczone pliki do pobrania dla osób aplikujących. 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym regulaminem.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-01-31 12:38:29