1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz u protestujących Rezydentów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz odwiedził protestujących w Warszawie Rezydentów. Zapewnił o niezmiennym poparciu środowiska lekarskiego dla postulatów, które tym razem – w tak dramatycznej formie – wybrzmiały od młodych lekarzy: racjonalnego uporządkowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce i zwiększenia jego finansowania.

Konferencję prasową, w której uczestniczył Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, otworzył Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Jarosław Biliński. Zaznaczył, że sztandarowe postulaty protestu rezydentów zgłaszano od lat, ale niestety wciąż zachowują one aktualność. W tym kontekście przywołał niespełnione, przed- i powyborcze obietnice kolejnych rządów i polityków, dotyczące wzrostu środków finansowych na opiekę zdrowotną. Zaapelował o zmiany, tak, aby polscy pacjenci mogli być leczeni w sposób godny i rzeczywiście korzystać z najnowszych osiągnięć medycyny. Przekonywał, że proces przemian trzeba zapoczątkować już teraz, bo struktura demograficzna tak całego społeczeństwa, jak i kadr medycznych, doprowadzi do rychłego załamania się systemu opieki nad chorymi w Polsce.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaznaczył, że młodzi lekarze – pełni ideałów o niesieniu pomocy – chcą leczyć swoich pacjentów według najnowszych i najskuteczniejszych metod, poświęcając temu należyty czas. Potrzeba tu zaplecza finansowego, organizacyjnego i kadrowego. Tych rzeczy brakuje i – zdaniem Prezesa NRL – w nich należy upatrywać przyczyn choroby polskiej służby zdrowia.

Dziś, jak mówił Maciej Hamankiewicz, młodzi lekarze oddają swoje zdrowie, aby coś się w myśleniu o polskiej ochronie zdrowia zmieniło. Podkreślił, że zmiany postulowane przez rezydentów samorząd lekarski podnosił już wielokroć i że całe środowisko lekarskie się z nimi identyfikuje. A tym lekarzom, którzy podjęli wysiłek zobrazowania stanu służby zdrowia, należy się szacunek. Prezes NRL przekazał protestującym stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w sposób jednoznaczny krytykujące projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia rezydentów.

Głos zabrał również przedstawiciel ratowników medycznych, Adam Piechnik. Zgodnie z myślą przedmówców podkreślił, że polska służba zdrowia wymaga natychmiastowych działań naprawczych. Przedstawił krótko patologie w zatrudnieniu, m.in. przykład prowadzenia przez pracowników medycznych jednoosobowych działalności gospodarczych. Mówił o przepracowaniu medyków i możliwych tego dramatycznych skutkach. Zwrócił się do wszystkich go słuchających – prędzej czy później pacjentów – że zasługują na to, aby być leczonymi w odpowiednich warunkach i na właściwym poziomie. Zachęcił pacjentów, by wsparli głos rezydentów i też domagali się od decydentów tego, na co zasługują.

Fotoreportaż w portalu internetowym "Gazety Lekarskiej".

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-10-12 12:23:22