1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Informacje statystyczne

Przy korzystaniu z niżej publikowanych danych prosimy o przywoływanie źródła danych, którym jest Centralny Rejestr Lekarzy RP należący do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dane aktualne na dzień 31.12.2019 roku.

Zestawienie nr 1 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 2 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg województwa miejsca zameldowania i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 3 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg wieku, płci i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 4 - Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji.

Zestawienie nr 5 - Zestawienie liczbowe wg liczby wydanych zaświadczeń, województwa miejsca zamieszkania, oraz okresu wydania zaświadczenia.

Zestawienie nr 7 - Zestawienie ilościowe wg rodzaju prawa wykonywania zawodu (PWZ)

Legenda - Objaśnienia do występujących w zestawieniach pojęć

Raport "Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów"

Raport - opis

Raport - prezentacja

Raport "Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia"

Raport

Raport "Warunki pracy, konflikt interesów oraz ocena przydatności kompetencji miękkich w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów"

Raport

Raport NFZ, SIM, GL

Raport

Demografia lekarze specjaliści 2015

Demografia lekarze specjaliści 2015

załącznik 1 do demografia 2015

Raporty z badań

Raport - Lekarze w badaniach opinii spolecznej w 2014

Raport - Lekarze w badaniach opinii spolecznej w 2013

Raport - Lekarze w badaniach opinii spolecznej w 2012

Raport - Lekarze w badaniach opinii spolecznej w 2011