1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Konferencja prasowa „Pakiet onkologiczny - doświadczenia pacjentów i lekarzy”

12 marca br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja prasowa pt.: „Pakiet onkologiczny - doświadczenia pacjentów i lekarzy”.

W konferencji udział wzięli:

dr Maciej Hamankiewicz - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. Romuald Krajewski - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. Lucyna Kępka - SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Piotr Piotrowski - Prezes Fundacji 1 czerwca
Ewa Borek - Prezes Fundacji My Pacjenci
Adam Sandauer - Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum non nocere
Jacek Siwiec - Członek Zarządu Fundacji Watch Health Care

W wyniku wdrażania od 1 stycznia 2015 roku nowych przepisów pakietu kolejkowego i pakietu onkologicznego, które miały ułatwić diagnozowanie pacjentów onkologicznych, znieść limity finansowania nowotworów i skrócić kolejki w placówkach medycznych, pacjenci i lekarze wspólnie podsumowali główne problemy, z którymi mają do czynienia.

„Doceniamy szczytne cele, jakie zakładano podczas tworzenia pakietu onkologicznego. Obiecywano zniesienie limitów oraz ułatwienie diagnostyki i leczenia chorych. Niestety razem z pacjentami zauważamy, że nastąpiło utrzymanie limitów finansowania przy wielu chorobach nowotworowych lub wystąpiły utrudnienia tam, gdzie dotąd nie występowały. Zatrważające jest także to, że pakiet nie objął leczenia wielu często spotykanych nowotworów.” – podkreślił Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz.

Jak stwierdziła Ewa Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci: „Pakiet onkologiczny jedynie w części zaspokaja potrzeby pacjentów. W dalszym ciągu brakuje informacji o jakości i skuteczności leczenia nowotworów w poszczególnych ośrodkach. Nie działa informacja o czasie oczekiwania na świadczenia w ramach pakietu. Brakuje koordynacji leczenia w ramach całego systemu ochrony zdrowia – Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, leczenia szpitalnego i paliatywnego. System nie śledzi losów pacjentów. Trudno oczekiwać, że bez korekt pakiet wpłynie na poprawę dostępności i skuteczności leczenia nowotworów w Polsce.”

„Pomysł skrócenia kolejek jest priorytetem, ale uprzywilejowanie jednej grupy chorych może powodować, że inni pacjenci będą zmuszeni oczekiwać na leczenie dłużej. Miało być skrócenie kolejek, a mamy pakiet onkologiczny, co wydaje się zabiegiem socjotechnicznym, a nie realną reformą.” – powiedział Adam Sandauer, Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere.

„Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że z powodu zaniechań systemowych tworzy się pakiet, w którym jedna grupa chorych dostała zielone światło w procesie diagnostyki i leczenia. Zielone światło dla jednych oznacza czerwone dla drugich. Takie działanie degraduje leczenie pozostałych grup chorych.” – dodał Piotr Piotrowski, Prezes Fundacji 1 Czerwca.

Oprócz niezrealizowania głównych założeń pakietu, czyli skrócenia kolejek, ułatwienia diagnostyki i leczenia oraz zniesienia limitów w finansowaniu onkologii, wskazano również na:
- wydłużenie kolejek w POZ (do gabinetów lekarzy rodzinnych);
- wydłużenie kolejek w wielu AOS (do gabinetów lekarzy specjalistów);
- utrzymanie limitów finansowania przy wielu chorobach nowotworowych lub wprowadzenie ich tam, gdzie dotąd nie występowały;
- nie objęcie pakietem onkologicznym wielu nowotworów i wielu badań, które pomagają zdiagnozować liczne choroby;
- wadliwa konstrukcja konsyliów i problemy z ich codziennym funkcjonowaniem;
- zła konstrukcja funkcji koordynatora;
- zbyt późne i powierzchowne przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy;
- brak kompetentnych osób w NFZ udzielających informacji o pakiecie onkologicznym;
- nieprawidłowo działający system informatyczny obsługujący DiLO;
- zaburzona sprawozdawczość w wyniku błędnie zbieranych danych o chorych onkologicznie;
- brak właściwej komunikacji MZ/NFZ/Lekarz/Pacjent;
- wydłużenie czasookresu pomiędzy diagnozą a leczeniem w wielu przypadkach onkologicznych;
- ograniczenie liczby niezbędnych do wykrywania chorób nowotworowych badań poprzez niewłaściwy system ich finansowania;
- nieobjęcie pakietem onkologicznym wszystkich przypadków nowotworowych tego wymagających.

„Zarówno pacjenci, jak i lekarze mają bardzo przykre doświadczenia w pierwszych tygodniach działania pakietu. Niestety, mamy też uzasadnione podejrzenia, że sprawozdawczość rządu na podstawie gromadzonych danych przez Ministra Zdrowia w tym zakresie może być bardzo zaburzona w wyniku źle działających systemów informatycznych, które np. błędnie zbierają dane o rejestracji kart DiLO.” – dodał Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz.

Jak dotąd jedynymi danymi podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia były informacje przekazane w telewizji: „64 tysiące wystawionych kart DiLO, 9 tys. odbytych konsyliów, 5 tys. pacjentów z przeprowadzoną pogłębioną diagnozą” (słowa Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z dnia 27 lutego 2015 podczas Debaty TVN24). Pacjenci i lekarze oczekują rządowego raportu w tej sprawie, który uwzględni wszystkie błędy w działaniach systemów informatycznych oraz stworzy możliwość porównania jego wyników z diagnostyką i leczeniem nowotworów w latach ubiegłych. Pacjenci i lekarze będą też prowadzić dalsze własne analizy efektów wdrażania pakietu onkologicznego. Podczas konferencji podkreślono, że dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż system należy – jak to określił prof. Jacek Jassem (również podczas Debaty TVN24 w dniu 27 lutego) – zresetować.

Zapraszamy do relacji z konferencji na stronie internetowej Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2015-03-10 15:43:04