1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Epidemia próchnicy w Polsce. Lekarze alarmują: dramat w opiece stomatologicznej nad dziećmi.

23 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja prasowa pt.: „Epidemia próchnicy w Polsce. Lekarze alarmują: dramat w opiece stomatologicznej nad dziećmi.”

W konferencji udział wzięły:
prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej
dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy
dr Agnieszka Ruchała-Tyszler – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL
dr Małgorzata Lindorf – sekretarz Komisji Stomatologicznej NRL
dr Anita Pacholec – przewodnicząca Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej NRL

Blisko 100% czterdziestolatków i ponad 90% 7-latków ma próchnicę – alarmują lekarze dentyści z Naczelnej Rady Lekarskiej. To efekt utrzymującej się od 20 lat epidemii próchnicy w Polsce, której państwowy system leczenia stomatologicznego nie jest w stanie zahamować.
„Uzębienie Polaków jest w dramatycznym stanie, podobnie jak system leczenia dzieci i młodzieży, u których wszystko się zaczyna. Teoretycznie wszystkim dzieciom do 18 roku życia przysługują darmowe usługi stomatologiczne w ramach NFZ, a tymczasem rodzicie o tym nie wiedzą. Brak jest edukacji rodziców, nauczycieli oraz stosownego finansowania leczenia dzieci, które od pierwszego ząbka powinny być uczone, jak należy o zęby dbać. Widzimy ogromne braki w państwowym systemie opieki stomatologicznej i brak skutecznych działań w celu powstrzymania epidemii próchnicy w Polsce!” – podkreśla Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Agnieszka Ruchała-Tyszler.
Podczas konferencji prasowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej w dniu 23 kwietnia 2015 roku, na podstawie raportów konsultantów wojewódzkich w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz najnowszych danych epidemiologicznych zatrważające wnioski podsumowała prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Na 11 województw, z których Pani Profesor uzyskała dane, aż 51 powiatów pozostaje wciąż bez umowy na realizację świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia!
„Z moich analiz wynika, że w województwach, w których nie podpisano dostatecznej liczby umów umów na świadczenia dla dzieci i młodzieży, wartości wskaźników leczenia próchnicy zębów mlecznych są niższe niż średnia w Polsce. Tymczasem najważniejsze jest zapewnienie dostępności do opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w całym kraju. – uważa prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej.
Wydatki NFZ na opiekę stomatologiczną w 2015 rok wynoszą 1 mld 75 mln zł wobec 1 mld 800 mln zł w 2014 roku. W tym roku na leczenie stomatologiczne jednego Polaka przypada zatem zaledwie 45,43 zł rocznie! W Polsce liczba programów profilaktycznych jest niewystarczająca, a ich efektywność niedostateczna. Ważne jest podjęcie działań zwiększających świadomość prozdrowotną tj. edukacji dzieci, rodziców i nauczycieli i motywujących rodziców do większej dbałości o stan uzębienia dzieci. Lekarze apelują o wzmocnienie systemu opieki stamoatologicznej nad małymi pacjentami, w tym m.in.:
* stworzenie skutecznego systemu edukacji stomatologicznej, np.: edukacyjne wizyty dla dzieci, rodziców i nauczycieli, spotkania z lekarzami dentystami w przedszkolach i szkołach,
* wprowadzenie karty stomatologicznej małego pacjenta z obowiązkowymi corocznymi badaniami uzębienia (tak, jak obecnie w przypadku szczepień, wprowadzone np. do książeczki zdrowia dziecka),
* zwiększenie liczby wizyt adaptacyjnych dla dzieci w ramach NFZ (obecnie możliwa jest jedna wizyta zapoznawcza u dentysty),
* zniesienie ograniczenia wiekowego w zakresie lakowania tzw. „szóstek” (obecnie jest to możliwe tylko do 7 roku życia),
* wyrównanie dostępu dzieci do opieki stomatologicznych na terenie całego kraju,
* stworzenie dobrego, spójnego rządowego planu opieki stomatologicznej nad dziećmi, angażującego władze samorządowe
„Niedawno pojawił się postulat powrotu stomatologów do szkół. Niestety ten rządowy pomysł chwilowo przysłonił ogromny problem i racjonalne postulaty. Gabinety dentystyczne w szkołach są bowiem w obecnych czasach nierealne. Oprócz wysokiego kosztu finansowania takich gabinetów, nie udałoby się pokonać formalnych barier, np. koniecznej obecności Rodzica podczas wizyty dziecka u dentysty” – dodaje Agnieszka Ruchała-Tyszler, Wiceprezes NRL.
Wizyta małego pacjenta w gabinecie stomatologicznym to najczęściej duży stres dla wszystkich osób: dziecka, rodzica i lekarza dentysty.
„Najważniejsze jest to, aby od pierwszego ząbka często mówić dziecku jak ważne jest dbanie o zdrowie zębów i co się z nimi stanie, gdy nie będzie odwiedzać dentysty. Aby zmniejszyć strach dziecka przed stomatologiem, nie można samemu pokazywać strachu przed stomatologiem, bo dziecko powieli nasze zachowanie. Pomocni rodzicom powinni być w tym zakresie nauczyciele, lekarze pediatrzy i sami stomatolodzy” – ocenia ten problem dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy.
Próchnica jest groźną chorobą zakaźną z często ciężkimi powikłaniami. Próchnicą można zarazić się np. podczas pocałunków, picia z tej samej butelki lub jedzenia tymi samymi sztućcami. Zarówno u dzieci, jak i dorosłych wśród najczęstszych powikłań w wyniku nieleczonej próchnicy występują choroby oczu, stawów, serca i nerek.

Zapraszamy także do relacji na portalu internetowym Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2015-04-23 15:42:52