1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Lekarzy jest za mało, a będzie jeszcze mniej - konferencja prasowa w NIL

21 maja 2015 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja prasowa pt.: „Lekarzy jest za mało, a będzie jeszcze mniej”.
Podczas konferencji omówiona została – na podstawie danych z raportu Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej – dramatyczna sytuacja demograficzna w zawodzie lekarza.
Prelegenci przedstawili m.in. przyczyny zbyt małej liczby lekarzy w Polsce, problemy wynikające z tej sytuacji oraz wskazali działania systemowe, które należy natychmiast podjąć, by pacjenci mogli czuć się bezpiecznie.

W konferencji udział wzięli:
Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Romuald Krajewski – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Kierownik Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL
Filip Dąbrowski – Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL

Ograniczenie dostępu do lekarzy specjalistów i dłuższe kolejki w placówkach medycznych grożą pacjentom ze względu na coraz trudniejszą sytuację demograficzną w zawodzie lekarza – potwierdził raport Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska wskazuje na szereg zagrożeń wynikających z malejącej liczby lekarzy w Polsce i apeluje o natychmiastowe działania.
„Nie tylko kandydaci na Prezydenta RP, ale wszyscy decydenci muszą zauważyć dramatyczną sytuację demograficzną w zawodzie lekarza. Jeżeli nie nastąpią szybkie zmiany, liczba lekarzy będzie się zmniejszać, w wielu specjalnościach nie będzie komu leczyć, brak lekarzy specjalistów będzie coraz bardziej dotkliwy dla pacjentów, którzy będą mieli coraz większy problem, by dostać się do lekarza. Dotyczy to wielu specjalności potrzebnych chorym, takich jak m.in. choroby wewnętrzne, pediatria czy ginekologia i położnictwo.” – ostrzega Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.
W Polsce jest ponad 180 tys. lekarzy i lekarzy dentystów, spośród nich zawód wykonuje ok. 164 tys. osób:
- 128 tys. lekarzy, wśród których liczba specjalistów wynosi niecałe 86 tys. w 81 specjalnościach lekarskich;
- 34 tys. lekarzy dentystów, wśród których liczba specjalistów wynosi 6 tys. w 11 specjalnościach lekarskich.
Średni wiek lekarza specjalisty i lekarza dentysty specjalisty to aż 54,5. Ze względu na coraz dotkliwszy brak lekarzy, większość lekarzy emerytów nadal pracuje, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pacjentom.
„Dane demograficzne są nieubłagane. Aby zmienić sytuację dużej grupy zawodowej konieczne są długoterminowe i konsekwentne działania. A Polska może liczyć tylko na własnych lekarzy, ponieważ nie jest atrakcyjnym miejscem wykonywania zawodu lekarza i nie przyciąga lekarzy z zagranicy. Konieczne jest zwiększenie liczby osób mogących rozpocząć specjalizacje.” – podkreśla prof. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Ze względu na mało atrakcyjne warunki pracy dla młodych lekarzy, absolwenci polskich uczelni medycznych coraz częściej decydują się na emigrację. W ubiegłym roku liczba lekarzy otrzymujących zaświadczenia umożliwiające pracę w innych krajach Unii Europejskiej wzrosła aż o 25 %. Te liczby nie obejmują lekarzy pracujących w krajach poza UE. Najczęściej wyjeżdżają anestezjolodzy, patomorfolodzy, chirurdzy ogólni, chirurdzy plastyczni, chirurdzy klatki piersiowej, radiolodzy i specjaliści medycyny ratunkowej.
„Wyjeżdżają zwłaszcza młodzi lekarze, którzy w innych krajach widzą lepsze warunki pracy i płacy oraz lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, w tym na zrobienie wymarzonej specjalizacji. Dla dobra polskich pacjentów tę sytuację trzeba zmienić. Należy zacząć od kształcenia. W ciągu ostatnich 10 lat studia medyczne kończyło rocznie ok. 2,5 tys. lekarzy. Średnio każdego roku absolwentów studiów na kierunku lekarskim było tylko o 76 więcej niż w roku poprzednim. To zdecydowanie za mało! Samorząd lekarski co roku zwraca uwagę, że limity przyjęć na studia medyczne są zbyt niskie. Po studiach Ministerstwo Zdrowia powinno zapewnić jak największą liczbę dobrze zorganizowanych rezydentur dla młodych lekarzy, aby mogli uzyskać specjalizację. Tymczasem pojawiają się problemy ze szkoleniem w ramach rezydentury np. ograniczenia możliwości wyboru specjalizacji. Z kolei dla placówek szkolących problemem są dodatkowe koszty oraz brak zachęt do prowadzenia szkolenia.” – zaznacza dr Filip Dąbrowski, Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL.
Lekarze apelują o pilne zmiany, gdyż w ciągu ostatnich 10 lat każdego roku liczba lekarzy uzyskujących specjalizację nie zmieniała się. Najbardziej zmniejszała się za to liczba specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej (średnio o 79 osób rocznie).
Przedstawiciele NRL podkreślają, że niezbędne jest podjęcie następujących działań:
- zwiększenie liczby studentów przyjmowanych na kierunek lekarski o 400-600 osób rocznie;
- zwiększenie liczby lekarzy mogących rozpoczynać specjalizację o 300-400 osób rocznie
(efekty tych działań pojawią się dopiero po 12-15 latach);
- zwiększenie liczby ośrodków prowadzących szkolenia specjalizacyjne;
- wprowadzenie zachęt finansowych dla osób i ośrodków prowadzących szkolenia specjalizacyjne.

Zapraszamy także do relacji na portalu Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2015-05-21 14:41:39