1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prawnicy oceniają: pakiet onkologiczny i kolejkowy może być niezgodny z Konstytucją RP

Informacje z poniższego materiału prasowego ukazały się m.in. w następujących mediach:

5 kwietnia 2015 r. - Polsat News - "Problemy z pakietem onkologicznym"
4 kwietnia 2015 r. - Radio ZET - "Kolejki do lekarzy nadal są bardzo długie"
4 kwietnia 2015 r. - TV Trwam - "Pakiet onkologiczny sprzeczny z konstytucją?"
3 kwietnia 2015 r. - Radio Wawa - "Zastrzeżenia NIL do pakietu onkologicznego: nierówny statut prawny lekarzy specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu"
3 kwietnia 2015 r. - Vox FM - "Zastrzeżenia NIL do pakietu onkologicznego: nierówny statut prawny lekarzy specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu"
3 kwietnia 2015 r. - Radio Rmf Fm - "NRL zdecyduje za tydzień, czy zaskarżyć pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego"
3 kwietnia 2015 r. - Radio ESKA - "Część pacjentów jest dyskryminowana. Lekarze skarżą się na pakiet onkologiczny. Lekarze swój raport przekażą RPO"
3 kwietnia 2015 r. - Polsat News 2 - "Naczelna Rada Lekarska chce sprawdzić, czy pakiet onkologiczny jest zgodny z konstytucją"
3 kwietnia 2015 r. - Polsat News 2 - "Krytyka pakietu onkologicznego"
3 kwietnia 2015 r. - Dziennik Gazeta Prawna - "Pakiet onkologiczny ocenią sędziowie trybunału"
3 kwietnia 2015 r. - Gazeta Wyborcza - "Pakiet onkologiczny do Trybunału"
3 kwietnia 2015 r. - Rzeczpospolita - "Leczenie raka w Trybunale"
3 kwietnia 2015 r. - Rzeczpospolita - "Kolejki dla lepszych i gorszych pacjentów"
2 kwietnia 2015 r. - Radio VOX FM - "Według Naczelnej Izby Lekarskiej pakiet onkologiczny jest niezgodny z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - Radio Rmf Fm - "Pakiet onkologiczny w ogniu krytyki
2 kwietnia 2015 r. - Radio Maryja - "Pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - Polskie Radio Program IV - Pakiet onkologiczny i kolejkowy niezgodny z konstytucją?"
2 kwietnia 2015 r. - Polskie Radio Program III - Wątpliwości odnośnie konstytucyjności pakietów onkologicznego i kolejkowego"
2 kwietnia 2015 r. - Polskie Radio Program III - Pakiety kolejkowy i onkologiczny mogą być niezgodne z Konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - Polsat News 2 - Rozmowa z gośćmi programu na temat pakietu onkologicznego"
2 kwietnia 2015 r. - Polsat News 2 - Krytyczny raport NRL dotyczący pakietu onkologicznego"
2 kwietnia 2015 r. - Polsat News 2 - Pakiet onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - Polsat News - Pakiet onkologiczny na cenzurowanym"
2 kwietnia 2015 r. - Polsat News - Wywiad z politykami: Julia Pitera, Zbigniew Kuźmiuk, Marek Sawicki oraz Włodzimierz Czarzasty
2 kwietnia 2015 r. - Gazeta.pl - "NRL: pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - Onet.pl- "NRL: pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - interia.pl - "NRL: Pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - biznes.pl - "NRL: pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - infor.pl - "Pakiet onkologiczny i kolejkowy niezgodne z Konstytucją?"
2 kwietnia 2015 r. - dzienniklodzki.pl (materiał opublikowany także na gloswielkopolski.pl, kurierlubelski.pl, mpolska24.pl, polskaprasa.pl) - "Pakiet onkologiczny niezgodny z Konstytucją? Naczelna Izba Lekarska złoży skargę do TK"
2 kwietnia 2015 r. - gosc.pl - "Horror leczniczy wywiad z Prezesem NRL"
2 kwietnia 2015 r. - radiomaryja.pl - "NRL: pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - rmf.fm, rmf24.pl - "Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego. NIL decyduje o zarzutach"
2 kwietnia 2015 r. - medexpress.pl - "Pakiet przed Trybunał!"
2 kwietnia 2015 r. - medexpress.pl - "Zdaniem prawników pakiet onkologiczny jest niezgodny z Konstytucją. Będzie nowelizacja?"
2 kwietnia 2015 r. - rynekzdrowia.pl - "NRL nt. pakietów onkologicznego i kolejkowego - oba mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - termedia.pl - "NRL: Pakiety niezgodne z Konstytucją. Najbardziej pokrzywdzony jest pacjent"
2 kwietnia 2015 r. - mp.pl - "NRL: Pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją"
2 kwietnia 2015 r. - Informacja prasowa z konferencji ukazała się także m.in. w: radio.bialystok.pl, radio.opole.pl, niepełnosprawni.pl, nto.pl, radiopik.pl, stooq.pl, tech.money.pl, infonfz.pl, medonet.pl, mpolska24.pl.

Dyskryminacja pacjentów nieonkologicznych, ograniczanie chorym równego dostępu do opieki zdrowotnej, różnicowanie uprawnień lekarzy do diagnostyki i leczenia onkologicznego – to wnioski z raportu regulacyjnego opublikowanego w dn. 2 kwietnia 2015 roku przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka i Naczelną Radę Lekarską, dla której sporządzono niezależną analizę prawną nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy w zakresie jej zgodności z Konstytucją RP.
„Nasza analiza wykazała, że prace legislacyjne nad pakietem były prowadzone w trudnym do uzasadnienia pośpiechu i bez należytej staranności, co poskutkowało spadkiem jakości i przejrzystości stworzonego prawa. Efektem wprowadzonych zmian są wątpliwości co do zgodności ustawy z zasadą równości, skutkujące dyskryminacją pacjentów i lekarzy czy brakiem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku lekarzy można także mówić o nadmiernej ingerencji w swobodę wykonywania zawodu.” – podkreśla jeden z autorów raportu regulacyjnego, dr Tomasz Zalasiński z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Analiza zgodności ustawy z zakresu pakietu onkologicznego i kolejkowego z Konstytucją RP wykazała wiele sprzeczności z Ustawą Zasadniczą zarówno w procesie przygotowywania nowych przepisów, konsultacji, uchwalania, jak i wdrażania zmian.

Sprzeczności z Konstytucją RP dotyczą m.in.:

1. Dochowania odpowiedniej vacatio legis – ustalenie przynajmniej 14-dniowego okresu vacatio legis – zamiast wprowadzenia w życie przepisów z dniem ich ogłoszenia, co jest zarezerwowane dla szczególnych przypadków – było nie tylko możliwe, ale również wskazane z uwagi na wynikającą z art. 2 Konstytucji RP konieczność stworzenia zainteresowanym podmiotom (np. lekarzom, placówkom medycznym), ale także adresatom (pacjentom), możliwości przystosowania się do nowej sytuacji prawnej.

2. Uprawnień lekarza do wydawania karty DiLO (Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) – tylko lekarz rodzinny (POZ) może wystawić kartę DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego; inni lekarze nie mają takiej możliwości.

3. Wytycznych dotyczących wskaźnika rozpoznawania nowotworów, które dyskryminują lekarzy nieosiągających minimalnego wskaźnika – nieosiągnięcie minimalnego wskaźnika przez lekarza POZ pozbawia go uprawnienia do wydawania kart DiLO.

4. Ograniczenia chorym równego dostępu do usług medycznych – pacjent z kartą DiLO, w stosunku do którego istnieje jedynie mniej lub bardziej uzasadnione podejrzenie choroby nowotworowej, ma priorytet w dostępie do świadczeń przed pacjentami:
a) w stanie stabilnym, cierpiących na poważne, zagrażające życiu schorzenie nieonkologiczne;
b) cierpiącymi na nowotwór złośliwy rozpoznany przed wejściem w życie pakietu onkologicznego (pacjenci ci często są leczeni na dotychczasowych zasadach);
c) cierpiącymi na nowotwory niezłośliwe, a więc niekwalifikującymi się do diagnostyki i leczenia w ramach pakietu, które jednak bez odpowiedniej diagnostyki i leczenia mogą zagrażać zdrowiu i życiu (w związku z ryzykiem zezłośliwienia, także złośliwością miejscową);
d) cierpiących na nowotwory złośliwe skóry, inne niż czerniak, które zostały w arbitralny, nieuzasadniony z medycznego punktu widzenia sposób, wyłączone z zakresu obowiązywania pakietu onkologicznego. Przykładem choroby wyłączonej z pakietu onkologicznego jest rak z komórek Merkla (guz neuroendokrynny skóry), który jest pierwotnym rakiem skóry o dużej złośliwości dającym przerzuty odległe przede wszystkim do płuc, mózgu, wątroby i kości. Wdrożenie szybkiej diagnostyki i leczenia jest kluczowe dla wyleczenia tego nowotworu.

5. Uprawnień pacjentów onkologicznych do skorzystania z tzw. szybkiej ścieżki diagnostycznej – gdy jednostka chorobowa nie jest na liście objętej pakietem, pacjent nie otrzymuje karty DiLO.

6. Pozbawienia Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wpływu na kształt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – co jest niezgodne z konstytucyjnym prawem samorządu zawodowego do reprezentowania osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Upubliczniony raport będzie podstawą do złożenia przez Naczelną Radę Lekarską wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów pakietów z Ustawą Zasadniczą.
„Rozpoczynamy prace nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Niezależny raport prawny potwierdził wszystkie nasze obawy dotyczące prac nad ustawą i skutków wdrożenia pakietu onkologicznego i kolejkowego, które zgłaszaliśmy jako lekarze. Moje zdziwienie jednak wywołały dodatkowe fakty, wykazane przez autorów raportu, z których wynika między innymi, że Ministerstwo Zdrowia zignorowało ponad 800 z prawie 1000 uwag do projektów ustaw, w tym uwagę Rządowego Centrum Legislacji dotyczącą konstytucyjności proponowanych projektów ustaw.” – powiedział Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.
Raport regulacyjny zostanie przekazany Rzecznikowi Praw Obywatelskich z wnioskiem o zaskarżenie wskazanych w nim przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Uprawnienia RPO do wnioskowania o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów prawa są znacznie szersze niż legitymacja NRL do składania wniosków w TK, a z raportu można wyciągnąć wnioski, że niezgodne z Konstytucją RP są również przepisy, których NRL do TK nie może zaskarżyć.

Zapraszamy także do relacji Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2015-04-02 15:42:58