1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Samodzielna fizjoterapia naruszeniem bezpieczeństwa pacjentów - konferencja prasowa w NIL

23 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja prasowa pt.: "Samodzielna fizjoterapia naruszeniem bezpieczeństwa pacjentów", dotycząca poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

W konferencji udział wzięli:

Prof. Jolanta Kujawa - Prezes zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Prodziekan kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. Piotr Majcher - konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim, Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii w Lublinie

Dr Maciej Hamankiewicz - Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej

Termin konferencji był zarazem rocznicą przekazania projektu ustawy do Sejmu RP. Zapisy tego projektu budzą obawę środowiska lekarskiego o bezpieczeństwo pacjentów, którzy mieliby być diagnozowani i leczeni przez fizjoterapeutów o zróżnicowanych kwalifikacjach zawodowych, bez nadzoru lekarza. Także sam przebieg procesu legislacyjnego budzi zdziwienie: nagłe przyspieszenie prac nad ogromną ilością poprawek, szybkie zakończenie prac podkomisji. - Członkowie podkomisji, a także Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, dostali jeden dzień roboczy do zapoznania się z tym ważnym aktem prawnym i wszystkimi poprawkami do niego. Czy w takich warunkach można stworzyć dobre prawo, procedować ustawę tak ważną z punktu widzenia dobra pacjenta? - mówił Prezes NRL Maciej Hamankiewicz. W dniu 6 lipca br. Prezes NRL wysłał list do Przewodniczącego Podkomisji posła Dariusza Dziadzio, w którym wyraził głębokie oburzenie sposobem prac nad ustawą. Podczas konferencji wymienił jeszcze inne błędy w procesie legislacyjnym, a także w samym projekcie ustawy. - W projekcie nie opisano procesu uzyskiwania zawodu fizjoterapeuty, nie przedstawiono pełnego opisu zasad wykonywania tego zawodu ani wykazu czynności zawodowych w uzależnieniu od kompetencji. Sam projekt nie został zaopiniowany przez ministra zdrowia, brakuje również opinii biura analiz sejmowych ani szefa kancelarii Sejmu RP potwierdzających, że ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej - wymienił.

Swoje zastrzeżenia odnośnie projektu zgłosili także zaproszeni lekarze specjaliści. - Ustawa ta budzi mój niepokój głównie ze względu na rozdźwięk jaki tworzy pomiędzy proponowanymi w niej regulacjami prawnymi zawodu fizjoterapeuty, a europejskimi standardami organizacji opieki w rehabilitacji - mówiła prof. Jolanta Kujawa, Prezes zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. - W zdecydowanej większości krajów UE buduje się obecnie strategiczne plany rozwoju rehabilitacji w oparciu o składający się z wielu specjalistów zespół: lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa, ortotyka, pedagoga i innych. Podstawowe zasady specjalistycznej rehabilitacji zapewniają pełną autonomię i poszanowanie kompetencji wszystkich członków zespołu, ale powierza koordynującą rolę lekarzowi, który tworzy warunki usystematyzowanej opieki medycznej. Projektowana ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wyłącza lekarza z procesu diagnostyczno-leczniczego - zaznaczyła.

Z kolei prof. Piotr Majcher, konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim, przedstawił niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z samodzielnym diagnozowaniem i leczeniem pacjentów przez osoby nieposiadające wykształcenia lekarskiego. - Największe moje wątpliwości budzi zapis rozdz. 2 art. 3 ustęp 2, wyposażający fizjoterapeutę w możliwość kwalifikowania do zabiegów fizjoterapii. Kwalifikacja do zabiegu wymaga podjęcia diagnostyki lekarskiej i pełnej znajomości wydolności organizmu oraz umiejętności przewidywania reakcji na zadane obciążenia i znajomości przeciwwskazań. Wymaga też przeprowadzenia diagnostyki różnicowej w celu wykluczenia powodów dolegliwości. Na przykład powodem wystąpienia objawów rwy kulszowej może być nowotwór kości. Brak wiedzy i możliwości przeprowadzenia diagnostyki spowoduje, że choroba będzie się rozwijać, a nieodpowiednio dobrane zabiegi fizjoterapii mogą doprowadzić do tragedii - podkreślał. Odniósł się również do argumentu skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia z zakresu fizjoterapii: - Zapowiadane "zwiększenie dostępności" jest złudne. Fizjoterapeuta, potrzebując wglądu w dokumentację medyczną pacjenta, odeśle go do lekarza, a lekarz z powrotem do fizjoterapeuty. Może to być przyczyną opóźnienia włączenia prawidłowego leczenia oraz zwiększenia nakładów na zabezpieczenie społeczne osób z przewlekłymi chorobami i niepełnosprawnością - dodał.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował w dniu 24 lipca br. list do lekarzy i lekarzy dentystów, w którym odnosi się do tekstu autorstwa Pawła Walewskiego p.t. „Rehabilitacja na zakręcie”, który ukazał się po konferencji na blogu dziennikarzy naukowych POLITYKI w dniu 23 lipca br.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data opublikowania: 2015-07-23 18:22:19