1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z 20 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z decyzjami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 20 kwietnia 2018 r. Patronatem Honorowym Prezesa NRL zostały objęte następujące wydarzenia:

- VIII Międzynarodowa Konferencja „Okulistyka – kontrowersje”, organizowana przez Katedrę i Klinikę Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

- konferencja naukowa „Rozstrzyganie sporów między pacjentem a lekarzem i/lub podmiotem świadczącym usługi medyczne”, inicjatywa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego;

- 11. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci", zorganizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę;

- XI Zjazd Centrum Nauki o Laktacji z hasłem przewodnim „Karmienie piersią – skoro naturalne, to dlaczego bywa trudne?”, inicjatywa Centrum Nauki o Laktacji i Fundacji Twórczych Kobiet.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-05-14 08:49:40