1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z 6 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z decyzjami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 6 kwietnia 2018 r. Patronatem Honorowym Prezesa NRL zostały objęte następujące wydarzenia:

- XXIX Sympozjum „Nie mamy już czasu. Psychiatria: czas i pieniądze”, inicjatywa Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego;

- 14th Warsaw International Congress for Young Scientists, organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

- III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów „W kręgu myśli Paracelsusa” z tematem przewodnim „Non sola dosis”, współorganizowana przez Toksykologiczne Koło Naukowe i doktorantów Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ;

- ogólnopolska konferencja naukowa „RODO w kontekście prawa medycznego”, przedsięwzięcie Koła Naukowego Prawa Medycznego, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-04-10 16:22:26