1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

I Kongres Prawa Medycznego

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie i Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zapraszają do wzięcia udziału w I Kongresie Prawa Medycznego, który odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2012 r.

System ochrony zdrowia w Polsce oparty jest o niezliczone ilości specyficznych przepisów prawa, trudnych w interpretacji zarówno dla pacjentów, osób wykonujących zawody medyczne, jak i dla prawników nie znających specyfiki ochrony zdrowia. Ich zrozumienie wymaga wzajemnej współpracy tych środowisk. I Kongres Prawa Medycznego to okazja do dialogu pomiędzy środowiskiem medycznym, prawnikami i pacjentami w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania i korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Z udziałem autorytetów w zakresie prawa medycznego podjęte zostaną tematy stanowiące rzeczywiste problemy dla uczestników systemu ochrony zdrowia:

  • problematyka dowodów w sprawach medycznych, w tym w szczególności znaczenie dowodu z sekcji zwłok,
  • błędy medyczne,
  • dokumentacja medyczna,
  • przekształcenia podmiotów leczniczych,
  • dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami orzekającymi o zdarzeniach medycznych,
  • reklama leków,
  • problemy w zakresie refundacji leków.

Uczestnictwo w Kongresie upoważnia lekarzy, radców prawnych oraz adwokatów do otrzymania punktów edukacyjnych wg obowiązujących regulacji.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz dołączył do grona Patronów Honorowych tego wydarzenia.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się tutaj.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-11-09 13:03:07