1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Konieczność autoryzacji wpisu do elektronicznej dokumentacji medycznej

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Z przepisów tej ustawy wynika, że z dniem 1 stycznia 2018 r. dokumentacja medyczna pacjentów ma być prowadzona w formie elektronicznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wiarygodności danych wprowadzanych do elektronicznej dokumentacji medycznej ustawodawca przesądził, że osoba wprowadzająca dane do dokumentacji medycznej będzie musiała w odpowiedni sposób autoryzować wpis.

Zgodnie z przyjętym w ww. ustawie rozwiązaniem pracownik medyczny od 1 stycznia 2018 r. będzie musiał używać jednego z dwóch rodzajów autoryzacji wpisu do elektronicznej dokumentacji medycznej:

  1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  lub
  2. podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Autoryzacja przy użyciu jednego ze wskazanych wyżej rozwiązań będzie niezbędna do  podpisywania m.in.:

  1. elektronicznej dokumentacji medycznej;
  2. wniosku o dostęp do danych umożliwiających pobranie z SIM elektronicznej dokumentacji medycznej lub danych z tych dokumentów, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań diagnostycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne;
  3. wniosku o dostęp do danych przetwarzanych w SIM umożliwiających wymianę między usługodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej;
  4. podpisania recepty elektronicznej oraz skierowania elektronicznego.

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat obu rozwiązań umożliwiających dokonywanie wpisów do elektronicznej dokumentacji medycznej.

ePUAP – profil zaufany

Profil Zaufany jest darmowym podpisem elektronicznym służącym do kontaktu z administracją. Powyższe oznacza, że podpis ten będzie może być wykorzystywany nie tylko w związku z elektroniczną dokumentacją medyczną, ale również do załatwiania spraw administracyjnych z urzędami. Aby go uzyskać należy:

1. Zarejestrować się/założyć konto na platformie ePUAP. Aby to zrobić trzeba wejść na stronę internetową https://epuap.gov.pl, kliknąć przycisk 'Zarejestruj się', wypełnić formularz i kliknąć przycisk 'Zarejestruj się'.

2. Jeżeli został podany nr telefonu to w kolejnym kroku konieczne będzie wprowadzenie kodu, który zostanie przesłany SMSem

3. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego:

- należy zalogować się do portalu ePUAP,

- rozwinąć menu znajdujące się w prawym górnym rogu przy imieniu i nazwisku,

- wybrać 'Moje profile zaufane',

- wybrać z lewego menu 'Złóż wniosek',

- wybrać metodę zabezpieczeń – SMS lub e-mail i podać odpowiednio nr telefonu lub adres e-mail,

- kliknąć Sprawdzenie poprawności,

- przepisać kod otrzymany SMSem lub e-mailem i kliknąć OK.

- udać się z dowodem osobistym do punktu potwierdzającego Profil Zaufany – najbliższy punkt można znaleźć pod tym adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/punkty-potwierdzenia-pz

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany jest odpłatnym podpisem elektronicznym, który w formie usługi oferowany jest przez kilku przedsiębiorców w Polsce.

Zgodnie z obowiązującym prawem bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem (podpis kwalifikowany) ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie zatem może być wykorzystywany na równi z podpisem odręcznym wszędzie tam, gdzie druga strona (np. kontrahent, urząd) posiada techniczne możliwości jego potwierdzenia.

Podpis kwalifikowany można obecnie kupić w jednej z pięciu firm:

1. Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir) - http://elektronicznypodpis.pl/,

2. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum) - http://sigillum.pl/,

3. Unizeto Technologies (CERTUM) - http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_podpis_elektroniczny.xml,

4. Enigma S.O.I.(PEM-HEART) - http://www.enigma.com.pl/pl/pem-heart-signature,

5. EuroCert – https://www.eurocert.pl.

WI/KK

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data opublikowania: 2015-10-29 12:08:20