1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zespół ds. Monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 13 maja br., po zapoznaniu się z uchwałą Nr 10/04/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, jak również z wystąpieniami Przewodniczącego Zarządu OZZL kolegi Krzysztofa Bukiela powołała Zespół ds. Monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia. Prezes NRL zwrócił się do prezesów izb okręgowych z prośbą o powoływanie zespołów regionalnych i współpracę z zespołami OZZL.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data opublikowania: 2011-05-26 14:03:35