1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zespół ds. Monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się także z opiniami prawnymi przygotowanymi na prośbę Naczelnej Izby Lekarskiej oraz z opiniami przesłanymi przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w sprawie zadań i uprawnień samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zadań i uprawnień związków zawodowych a także skutków prawnych w zakresie praw pracowniczych wynikających z uchwalenia przez Sejm RP ustawy o działalności leczniczej.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data opublikowania: 2011-05-26 14:18:28