1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych - informacja ZRP

Zespół Radców Prawnych NIL informuje:

W dniu 22 lutego wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych /Dz. U. poz. 107/

Rozporządzenie ustala wzór dokumentu, który firma unieszkodliwiająca odpady, jest obowiązana przekazać wytwórcy tych odpadów. Dokument ten zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach winien być przez wytwórcę odpadów przechowywany przez 5 lat pod karą aresztu lub grzywny.

Poniżej link do stanowiska Ministerstwa Środowiska z dnia 7 października 2013 r. „Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych”.

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/c61b529586fea271953abb8185390674.pdf

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2014-02-07 11:50:19