1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

List Prezesa NRL do członków NRL i Delegatów na NKZL oraz objaśnienia do wystawiania recept

Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej

Delegaci na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści,

uważnie obserwuję działania Ministerstwa Zdrowia i polityków, samorządów i organizacji lekarskich oraz poszczególnych osób w związku z naszym dążeniem do zmiany niewłaściwych przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane. Niepokoi mnie, że ta trudna i złożona sytuacja stała się okazją do próby rozbicia naszego środowiska i osłabienia jego głosu.

W chaosie przypadkowych i celowo zniekształcanych informacji nie może zniknąć nasze wspólne dążenie do zasadniczych zmian, które są zawarte w naszej petycji podpisanej już przez kilkadziesiąt tysięcy członków naszego samorządu. Lekarze muszą mieć czas na leczenie, a sprawami refundacji powinni zająć się urzędnicy. Zasadniczą i niezbędną, choć nie jedyną zmianą, musi być nowelizacja ustawy refundacyjnej, a w szczególności art. 48 ust. 8 i art. 58.

W dniu 16 grudnia Naczelna Rada Lekarska zawiesiła protest określony w uchwale z dnia 2 grudnia 2011 r., dając Ministrowi Zdrowia czas na uporządkowanie spraw legislacyjnych. Ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia podjęły zapowiedziane przez Ministra działania, które bez zmian ustawy w pewnym stopniu ograniczają to, co mogłoby się zdarzyć w chwili wprowadzenia jej w życie. Są to: definicja "udokumentowanych wskazań medycznych", oświadczenia pacjentów mogące zastąpić dowód ubezpieczenia i obietnice właściwego rozwiązania kwestii prowadzenia dokumentacji wystawianych recept pro familia i pro auctore oraz możliwości wpływu na treść umów “receptowych” z NFZ. Mam pełną świadomość, że taka ułomna forma realizacji naszych postulatów nie jest satysfakcjonującym sposobem wprowadzenia oczekiwanych zmian i w błędzie byłby każdy, kto uznałby że sprawa naszego protestu jest już "załatwiona". Protest został zawieszony, ale jeżeli nie nastąpią oczekiwane zmiany, powróci i na pewno będzie skuteczny, co gwarantuje ogromna mobilizacja i determinacja naszego środowiska.

Od Nowego Roku recepty należy wypisywać zgodnie z nowym rozporządzeniem. Dla ułatwienia przekazuję jako załącznik skróconą „instrukcję” postępowania.

Część Koleżanek i Kolegów oraz niektóre organizacje zamierzają od początku 2012 roku używać pieczątek "Refundacja leku do decyzji NFZ". Minister Zdrowia na spotkaniu przedstawicieli organizacji pracowników ochrony zdrowia i pacjentów stwierdził, że jeżeli recepta będzie zawierała niezbędne dane, postawienie na niej dodatkowej pieczątki nie przeszkodzi pacjentowi w otrzymaniu leku refundowanego. Potwierdzeniem tego jest opublikowane tuż przed Świętami rozporządzenie w sprawie recept. Pamiętajmy, że zgodnie z uchwałą NRL z 2 grudnia "powstrzymywanie się od orzekania o uprawnieniach pacjentów do recept refundowanych" polega na nieumieszczaniu tych danych, zaś "zamieszczenie na recepcie adnotacji ‘Refundacja leku do decyzji NFZ'" ma służyć podkreśleniu tego aktu. Samo umieszczenie pieczątki na prawidłowo wypisanej recepcie może być uważane jako rodzaj manifestacji dążenia do zmiany przepisów, ale poza tym będzie równoznaczne z wypisaniem zwykłej recepty na lek refundowany.

Wspomniany na początku niepokój budzą reakcje części osób na tę trudną sytuację. Normalne w demokratycznej organizacji dyskusja i różnice zdań są przedstawiane jako "bunt". Niezadowoleni z wyników głosowań usiłują winą za to obarczać pojedyncze osoby. Zamiast rzeczowej dyskusji o treści proponowanych rozwiązań pojawiają się argumenty polityczne. Pojawiają się grupy osób, które uznają się za powołane do kierowania sprawami naszego środowiska. To bardzo niebezpieczna sytuacja, która może spowodować, że nasz samorząd samorządem być przestanie. Apeluję do wszystkich członków naszego samorządu, aby nie kierowali się emocjami i nie dali się powodować zwodniczymi obietnicami politycznych graczy. Siłą każdego samorządu jest różnorodność i poszanowanie demokratycznych mechanizmów, niezależność oraz zaufanie.

W dniu 4 stycznia Zespół powołany przez NRL do współpracy w zakresie opracowania pożądanych rozwiązań legislacyjnych spotka się z Ministrem Zdrowia. Opinia Zespołu o dokonanych już zmianach przepisów i o dalszych działaniach Ministerstwa będzie podstawą do podjęcia dalszych kroków z naszej strony.

Koleżanki i Kolegów, którzy zdecydują się już teraz na niewpisywanie na recepcie danych o uprawnieniach pacjenta, proszę o wyjaśnianie pacjentom, dlaczego wypisywanie recept na leki refundowane zgodnie z przepisami wymyślonymi i wprowadzonymi bez uzgodnienia ze środowiskiem przez Ministerstwo i NFZ stało się nie do zaakceptowania. W szczególności zwracajmy uwagę pacjentów na fałszywość stwierdzeń mówiących, że te biurokratyczne zasady służą ich dobru. Zadbajmy też o to, aby pacjenci będący w najtrudniejszych sytuacjach zdrowotnych i bytowych otrzymali niezbędną pomoc. Lekarze zawsze byli, są i będą z pacjentami. To w żaden sposób nie oznacza, że muszą być z nimi według zasad wymyślanych przez urzędników.

 Z wyrazami szacunku

 Maciej Hamankiewicz

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2011-12-28 11:42:58