1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

DLA LEKARZY - WZÓR RECEPTY PO 1 LIPCA

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do lekarzy i lekarzy dentystów, bez względu na miejsce i formę wykonywania zawodu, o wystawianie od 1 lipca 2012 r. recept bez adnotacji o refundacji.

Naczelna Rada Lekarska z niepokojem stwierdziła, że mimo licznych, powtarzanych przez wiele organów samorządu lekarskiego oraz różnych lekarskich organizacji zawodowych i naukowych negatywnych ocen w stosunku do Zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r., a także krytycznych uwag do tego Zarządzenia, wyrażonych m. in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli a zwłaszcza przez Ministra Zdrowia, narzucane lekarzom i lekarzom dentystom tym zarządzeniem umowy pozostają niezmienione. Rada stwierdziła ponadto, że pomimo licznych apeli o zmianę Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w części dotyczącej wystawiania recept pozostają one niezmienione. Stwarza to – zdaniem NRL - zagrożenie dla normalnego wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a przez to w poważnym stopniu narusza także bezpieczeństwo chorych.

Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska podkreśliła, że problemy stwarzane przez niewłaściwe umowy na wystawianie recept na leki refundowane stanowią najpilniejszy, ale nie jedyny problem wynikający z ustawy o refundacji. „Środowisko lekarzy i lekarzy dentystów domaga się, by docelowo system refundacji leków opierał się na założeniu, iż recepty lekarskie zawierać mają wyłącznie informacje o leczeniu, którego pacjent potrzebuje. Opłacanie leków refundowanych jest obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia i do niego należy zapewnienie ubezpieczonym refundacji kosztów.” – stanowi apel. (Dokument w załączeniu poniżej.)

Prezydium NRL skonkretyzowało sposób wystawienia recepty, wskazując, że do jej wystawienia wystarczające jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko pacjenta,

- adres miejsca zamieszkania,

- nazwa leku (najlepiej międzynarodowa),

- postać,

- dawka,

- ilość leku,

- sposób dawkowania,

- data,

- podpis lekarza,

- numer prawa wykonywania zawodu.

Recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papieru o dowolnym rozmiarze pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Można zatem korzystać z posiadanych druków recept (nie wypełniając rubryk: świadczeniodawca, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe) lub z załączonego poniżej wzoru.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data opublikowania: 2012-07-02 14:58:29