1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Refundacja - decyzja Prezydium NRL z 5 stycznia 2012 r. i komunikat podpisany w Ministerstwie Zdrowia 4 stycznia 2012 r.

thumbnail

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 5 stycznia 2012 roku zapoznało się z informacją zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia (powołanego uchwałą z dnia 16 grudnia 2011 roku) oraz przyjęło do wiadomości treść wspólnego komunikatu ze spotkania w dniu 4 stycznia 2012 roku, który zawiera istotne z punktu widzenia interesów pacjentów, lekarzy i lekarzy dentystów zobowiązania ze strony Ministra Zdrowia działającego w imieniu rządu do dokonania zmian w ustawie refundacyjnej realizujące postulaty środowiska lekarskiego.

Prezydium NRL zaznaczyło, że oczekuje na pilne, jeszcze przed posiedzeniem Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 13 stycznia 2012 roku, przedstawienie przez Ministra Zdrowia Zespołowi Naczelnej Rady Lekarskiej szczegółowego sposobu realizacji złożonych obietnic tj. konkretnych propozycji zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, a także wydania przez Prezesa NFZ komunikatu o nienakładaniu kar. Projekt nowelizacji ustawy - zdaniem Prezydium NRL - winien zawierać w szczególności przepis realizujący zapisy tego komunikatu.

Prezydium NRL stwierdziło, że to Naczelna Rada Lekarska odniesie się do treści wspólnego komunikatu, bowiem to Naczelna Rada Lekarska powołała Zespół i jest uprawniona do przyjęcia i oceny przedstawionego przez Zespół sprawozdania.

TREŚĆ KOMUNIKATU podpisanego 4 stycznia 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia - W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data opublikowania: 2012-01-05 15:22:56