1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Refundacja - list do organizacji światowych

W dniu 2 stycznia 2012 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skierował do głównych organizacji lekarskich w 46 państwach europejskich, Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich oraz Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów pismo z informacjami na temat sytuacji, jaka zaistniała w Polsce w zakresie refundacji leków. Prezes NRL zwrócił się o poparcie działań polskich lekarzy zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie refundacyjnej.

Jak zaznaczył Prezes NRL, zdaniem polskich lekarzy nowe elementy w obszarach obowiązków wykraczają dalece poza zakres medycznych czynności i narzucają na nich odpowiedzialność, zależną od sytuacji będących poza kontrolą lekarzy. Po pierwsze wskazał na obciążanie lekarzy szczegółową weryfikacją statusu ubezpieczenia pacjenta i wypełnianiem recepty z odpowiednią informacją o poziomie i zakresie refundacji za przepisane leki, co niepotrzebne i znacząco wydłuży czynności proceduralne lekarzy, pozostawiając im mniej czasu na czynności związane z leczeniem pacjenta. Po drugie zaznaczył, iż lekarze stają się obiektem daleko idących sankcji finansowych, niezależnie od poprawności weryfikacji prawa pacjenta do refundacji oraz od poprawności wskazania poziomu i zakresu refundacji.

Zdaniem Prezesa NRL przekazanym w piśmie zarówno wszystkie procedury związane z weryfikacją prawa pacjenta do refundacji leku, jak również większość procedur związanych z określeniem poziomu i zakresu refundacji powinny być przeprowadzone przez ubezpieczyciela - Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że może to być powodem utrudnień dla naszych pacjentów, którzy ostatecznie mogą mieć trudności z otrzymaniem produktu po niższej cenie. Jednakże zostaliśmy zmuszeni przez organy władzy to zachowania się w ten sposób i jesteśmy zdeterminowani do uczynienia wszystkiego co możliwe by zmienić nielogiczne prawa, które w z naszego punktu widzenia będą poważnie utrudniały naszą zawodowa pracę a w konsekwencji wpłyną na bezpieczeństwo pacjenta." - napisał Prezes NRL.

"Doceniamy wszelkie oświadczenia czy słowa poparcia w tej sprawie skierowane do Premiera RP lub do Ministra Zdrowia – w wielu podobnych sytuacjach międzynarodowa solidarność zawodu medycznego dowiodła swego znaczenia i nie mogła pozostać niezauważona przez władze." - dodał.

Pismo w tej sprawie Prezes NRL wysłał także do Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (World Medical Association) oraz jego organizacji członkowskich z państw pozaeuropejskich.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data opublikowania: 2012-01-02 23:28:23