1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Rozporządzenie w sprawie recept oraz obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków - prosimy o uważną lekturę w szczególności § 15 rozporządzenia

thumbnail

23 grudnia 2011 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. W tym samym dniu Wiceminister Andrzej Włodarczyk podpisał z upoważnienia Ministra Zdrowia obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

W dniu 29 grudnia 2011 r. Wiceminister Andrzej Włodarczyk podpisał z upoważnienia Ministra Zdrowia obwieszczenie w sprawie uzupełnienia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2011-12-27 15:25:53