1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Usunięty komunikat na stronie internetowej NFZ - list Prezesa NRL do Prezesa NFZ

W związku z usunięciem ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczonego tam 24 listopada 2011 roku komunikatu Departamentu Gospodarki Lekowej, z treści którego wynikało, że Fundusz nie nakłada kar finansowych na lekarzy, którzy nie prowadzą dokumentacji medycznej wystawianych recept pro auctore i pro familia, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza o wyjaśnienie powodów usunięcia ww. komunikatu oraz poprosił o jednoznaczne stanowisko NFZ w sprawie traktowania przez Fundusz, do czasu wejścia w życie zapowiadanego przez Ministra Zdrowia rozporządzenia wprowadzającego uproszczoną dokumentację medyczną dla recept pro auctore i pro familia, przypadków nieprowadzenia przez lekarzy dokumentacji medycznej dla takich recept.

 

 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2011-12-28 13:03:11