1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Recepty

 • 28/11/2011

  Umowy z NFZ - zespół NRL

  Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz zwrócił się do Prezesa NRL z prośbą o upoważnienie i wskazanie trzech osób, które z ramienia NRL będą współpracowały wraz z przedstawicielami NFZ w zakresie treści Więcej...
 • 25/11/2011

  Refundacja - spotkanie organizacji lekarskich

  W dniu 25 listopada 2011 roku odbyło się w Naczelnej Izbie Lekarskiej spotkanie najbardziej reprezentatywnych organizacji lekarskich, poświęcone problemom związanym z wprowadzeniem w życie niektórych przepisów ustawy refundacyjnej (ustawa z Więcej...
 • 22/11/2011

  Refundacja - spotkanie organizacji

  Prezes NRL zaprosił przedstawicieli organizacji lekarskich na spotkanie związane z ustawą refundacyjną (25.11.11) w celu omówienia stanowisk przed nadzwyczajnym posiedzeniem NRL zaplanowanym na 2 grudnia 2011 r. (godz. 10.00, w Więcej...
 • 18/11/2011

  Rozporządzenie o receptach - prośba o zawieszenie prac

  W związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Prezydium NRL w dniu 18 listopada 2011 r. wniosło do Ministra Zdrowia o zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia do Więcej...
 • 15/11/2011

  Petycja - list do OIL

  Prezes NRL zwrócił się do Prezesów Izb Okręgowych o zorganizowanie poparcia petycji przez członków Izby oraz przez organizacje lekarzy i organy samorządu na terenie izb. List PrezesaPetycjaKażdy lekarz i lekarz Więcej...
 • 10/11/2011

  Refundacja-PETYCJA

 • 05/11/2011

  Refundacja - PETYCJA

  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło 4 listopada 2011 roku stanowisko o następującej treści: "Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera podpisanie przez Prezesa NRL wspólnego oświadczenia wraz z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem Więcej...
 • 04/11/2011

  Refundacja - nadzwyczajna NRL

  4 listopada 2011r. Prezydium NRL podjęło decyzję o zwołaniu dnia 2 grudnia 2011 roku nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej związanego z zapisami ustawy refundacyjnej. Więcej...
 • 27/10/2011

  Refundacja - list Prezesa NRL

  27 października 2011 r. Prezes NRL wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów o treści: "W ostatnich dniach podjęliśmy szereg działań, aby po raz kolejny dać przypomnieć rządzącym, że zadaniem Więcej...
 • 26/10/2011

  Oświadczenie MZ-NFZ-NRL

  W dniu 26 października 2011 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz podpisali wspólny dokument, w którym oświadczają, że: 1) Więcej...