1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Wyroki sądowe

 • 23/06/2015

  Oddalone powództwo Narodowego Funduszu Zdrowia

  NFZ złożył pozew przeciwko lekarzowi domagając się zapłaty kwoty 1 710, 81 zł z ustawowymi odsetkami. Jako powód złożenia pozwu wskazał uszczerbek poniesiony przez powoda na skutek działań pozwanego będącego Więcej...
 • 23/06/2015

  Wyrok sądu I instancji oddalającego powództwo NFZ o zwrot refundacji

  W dniu 10.02.2015 r. z ramienia NFZ Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu skierowany został pozew przeciwko lekarzowi o zwrot kwoty 16.013,44 zł z odsetkami ustawowymi. Przeprowadzona przez NFZ kontrola wykazała, Więcej...
 • 23/06/2015

  Oddalona apelacja NFZ

  W dniu 12.03.2015 r. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy II Wydziale Cywilnym Odwoławczym odbyła się rozprawa z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu przeciwko lekarzowi. Apelacja od Więcej...
 • 24/04/2015

  NFZ przegrał w sądzie z lekarzem

  Sprawa dotyczyła powództwa NFZ przeciwko lekarzowi w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu wystawiania recept na leki refundowane w 2012 r. Według funduszu lekarz w tym czasie nie posiadał umowy Więcej...
 • 24/04/2015

  Oddalone powództwo NFZ w sprawie nakazu zapłaty

  W dniu 13.03.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydziale I Cywilnym odbyła się rozprawa z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy, przeciwko Więcej...
 • 24/04/2015

  Sąd podtrzymuje stanowisko sądu I instancji i odrzuca apelację NFZ

  Dnia 12 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu oddalił apelację NFZ od wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz zasądził od Funduszu zwrot kosztów procesu apelacyjnego. Pozwana wskazywała, iż Więcej...
 • 24/04/2015

  Wyrok w sprawie zwolnienia z podatku VAT

  W dniu 30 stycznia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał skargę podatnika w sprawie zwolnienia zagranicznych usług medycznych z podatku VAT. Podatnik świadczy usługi medyczne oferujące pacjentom możliwość Więcej...
 • 24/04/2015

  Homeopatia – wyrok uchylający karę dla NRL

  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił pozew Naczelnej Rady Lekarskiej odwołującej się od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznającej wydanie przez NRL stanowiska w sprawie stosowania metod o Więcej...
 • 24/04/2015

  Lekarz wygrywa z NFZ – sprawa nienależnej refundacji

  W dniu 30 grudnia 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej zapadł wyrok z powództwa NFZ przeciwko lekarzowi Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej o zwrot nienależnej zdaniem NFZ refundacji. Sąd Więcej...
 • 24/04/2015

  Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie lekarza

  Dnia 14.11.2014 Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego, którym na rzecz NFZ zasądzono od pozwanego lekarza kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, jako kwoty nienależnie zrefundowanych recept lekarskich wystawianych Więcej...
Poprzednia
12