1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Oddalona apelacja NFZ

W dniu 12.03.2015 r. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy II Wydziale Cywilnym Odwoławczym odbyła się rozprawa z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu przeciwko lekarzowi. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu została oddalona, ponadto zasądzono od Funduszu zwrot kosztów postępowania przed Sądem Okręgowym. Sąd ten podzielił ustalenia stanu faktycznego dokonane przez Sąd I instancji, przyjął je za własne a także podzielił ocenę prawną prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. Narodowy Fundusz Zdrowia zarzucił lekarzowi bezprawne wypisywanie recept z powodu braku ważnej umowy z NFZ. Sądy po rozpoznaniu sprawy doszły do wniosku, iż lekarz nie wyrządził szkody NFZ wystawiając recepty na leki refundowane osobom uprawnionym i chorym pomimo, iż nie łączyła go już z NFZ umowa upoważaniająca do wystawiania recept.

Oprac. Wojciech Idaszak, Edyta Biegluk

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-06-23 13:40:57