1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Oddalone powództwo NFZ w sprawie nakazu zapłaty

W dniu 13.03.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydziale I Cywilnym odbyła się rozprawa z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy, przeciwko lekarzowi rezydentowi o zapłatę 159 zł. Na skutek wniesionego przez Kancelarię reprezentującą BIL sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym odbyły się dwie rozprawy. Sąd wydał wyrok oddalający powództwo NFZ uzasadniając brakiem podstaw formalno-prawnych i faktycznych do uwzględnienia żądania pozwu. Kancelaria sporządziła wniosek o uzasadnienie wyroku.

Oprac. Prezes BIL Stanisław Prywiński

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-04-24 12:46:55