1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sąd podtrzymuje stanowisko sądu I instancji i odrzuca apelację NFZ

Dnia 12 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu oddalił apelację NFZ od wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz zasądził od Funduszu zwrot kosztów procesu apelacyjnego. Pozwana wskazywała, iż uchybienia podniesione w apelacji nie miały miejsca. Podkreślała również, iż przypisywanie leków chorym pacjentom nie było w żaden sposób podyktowane chęcią wzbogacenia się. Sąd Okręgowy przychylił się do wyroku Sądu I instancji argumentując, iż stan faktyczny został ustalony w sposób prawidłowy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa materialnego. W tej sytuacji rozstrzygnięcie wyroku, również uznane zostało za poprawną interpretację zarówno sytuacji spornej jak i przepisów. Zwrócono uwagę, iż wywody apelacji stanowią powtórzenie stanowiska prezentowanego przed sądem I instancji, przy czym polemika ta nie wnosi żadnych nowych argumentów ani twierdzeń. Sąd oddalił także zarzut naruszenia prawa materialnego, popierając tym samym stanowisko sądu I instancji, stwierdzającego, iż nie wykazano powstania szkody majątkowej u powoda. Sąd podkreślił, iż analiza oraz wykładnia przepisów dokonana przez Sąd Rejonowy słusznie zwraca uwagę na priorytet praw pacjenta oraz służebną wobec nich rolę NFZ.

Oprac. Wojciech Idaszak, Edyta Biegluk

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-04-24 12:44:21