1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

STANOWISKO CZŁONKÓW ORGANÓW NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie”

Członkowie organów Naczelnej Izby Lekarskiej zgromadzeni na posiedzeniu w dniu 19 maja 2017 r. stoją na stanowisku, że powołanie „Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie” deprecjonuje środowisko medyczne
w oczach opinii publicznej.

Zarówno fakt powołania tego Zespołu, jego nazwa jak i skład budzą stanowczy sprzeciw. Traktowanie dziedziny nauki oraz przypisywanie osobom wykonującym zawody medyczne braku zasad moralnych jest nieodpowiedzialne, lekceważące
i uwłaczające godności naszych zawodów. Organy Naczelnej Izby Lekarskiej stoją na stanowisku, że Zespół ten powinien zostać natychmiast rozwiązany.