Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich ma być forum współpracującym z samorządem lekarskim i innymi organizacjami lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Celem działania Konferencji jest reprezentowanie stanowiska towarzystw lekarskich poprzez wskazywanie problemów i zagrożeń praktyki lekarskiej w Polsce oraz opiniowanie wybranych projektów przepisów prawnych dotyczących praktyki lekarskiej.

Koordynatorem Konferencji jest Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski.

"Zapraszamy do współpracy Prezesów tych Towarzystw Lekarskich, które chciałyby do nas dołączyć."

Deklaracja KPTL

Posiedzenia KPTL

Stanowiska KPTL

Lista Towarzystw uczestniczących w KPTL