1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Krajowy Indeks Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia

Koleżanko i Kolego Lekarzu i Lekarzu Dentysto

Indeks powstał w ramach podjętej przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 4 lutego 2011 roku akcji p.t. "Pozwólcie lekarzom leczyć".

Celem akcji jest uświadomienie pacjentom i całemu społeczeństwu, że wykonywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia roli kreatora polityki zdrowotnej, administratora, twórcy standardów lub wytycznych postępowania, systemu informatycznego, płatnika oraz nienadzorowanego kontrolera systemu ochrony zdrowia prowadzi do nadużyć oraz niezgodności coraz bardziej szczegółowych i mnożonych ponad wszelką miarę wymagań biurokratycznych z zasadami wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Efektem tej sytuacji są liczne utrudnienia i ograniczenia dla pacjentów.

Jeżeli w swojej pracy zauważyłeś niedorzeczność, która przeszkadza Ci w wykonywaniu Twojego zawodu, barierę administracyjną, prawną, kolejny biurokratyczny obowiązek itp. napisz do nas korzystając z formularza Prześlij niedorzeczność.

Twój wpis zostanie odebrany przez moderatora i zamieszczony w Krajowym Indeksie Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia.

Osoby nie wykonujące zawodu lekarza bądź lekarza dentysty mogą zgłaszać niedorzeczności do Indeksu pisząc na adres kinoz@hipokrates.org.

Treści nie są zmieniane przez moderatora, z wyjątkiem błędów literowych.

Prosimy, aby przy wpisach stosować zasadę zachowania dobrych obyczajów.