1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

karta

Imię: Artur

Nazwisko: Piktel

Specjalizacja: chirurgia onkologiczna

Izba: Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie

Email: arpik@vp.pl


zgłasza się do poradni chirurgii onkologicznej pacjentka z kartą "DILO" od lekarza POZ, rozpoznanie hist-pat rak Merkla - ICD  C44 (lekarz POZ wprowadził kod C49) brak możliwości diagnostyki i leczenia w ramach karty tej jednostki chorobowej ani jako C44 ani C49

zgłasza się do poradni jw pacjentka z kartą "DILO" z POZ, podejrzenie raka piersi, przyjmuje Acenokumarol, wymaga przygotowania do biopsji Clexanem, na diagnostykę wstępną NFZ przeznacza 2tyg. do rozpoznania - nierealne, NFZ płaci więc 70%