1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Rozporządzenie MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i rozliczanie tego świadczenia przez NFZ

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwraca się do wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego o uzupełnienie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W załączniku do rozporządzenia w zakresie wyrobów medycznych - zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (kod P.91) - określono osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dla pacjentów do 26. roku życia zlecenie może wystawić: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, a także kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

"We wprowadzonych, dla tej grupy pacjentów (do 26 roku życia), zmianach pominięto lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych. Spowodowało to sytuację kiedy młody dorosły stosujący pompę insulinową - między 18. a 26. rokiem życia, który leczy się w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, u lekarza specjalisty chorób wewnętrznych ma ograniczony dostęp do należnych mu świadczeń. Szczególnie dotyczy to świadczeniobiorców zamieszkujących poza dużymi ośrodkami" - tłumaczy w piśmie Mariusz Masiarek, przewodniczący Towarzystwa.

Przypomina też, że dotychczas, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, mógł wypełnić zlecenie na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne.

"Aktualny stan prawny - od 1 stycznia 2014 - powoduje, iż lekarz specjalista chorób wewnętrznych prowadzący leczenie w POZ, nie może wypełnić podstawowego dokumentu umożliwiającego korzystanie z tego rodzaju terapii a uprawniony jest do tego lekarz pediatra, który zgodnie z przepisami nie może przyjmować pacjentów powyżej 18. roku życia. Powoduje to niepotrzebne zamieszanie wśród pacjentów i lekarzy oraz komplikacje przy rozliczaniu tego świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

Źródło:

http://www.mojacukrzyca.pl/news.php?readmore=753