1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Lista niedorzeczności

 • 10/01/2014

  Zmiany kodów

  Z dniem 1 stycznia 2014r. wprowadzono nowe Rozporządzenie dot. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, niestety nikt nie poinformował opinii publicznej o zmianie kodów w/w przedmiotów. Doprowadziło to do Więcej...
 • 10/01/2014

  Wkłucia do pomp insulinowych

  Lekarz rodzinny nie moze zlecać zestawów infuzyjnych do pomp insulinowycha( wg rozporzadzeniaMinistra Zdrowia z 06.12.2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) a może je zlecać pielęgniarka. To juz Więcej...
 • 02/12/2013

  Dokąd zmierza urologia pod rządami NFZ

  Propozycja Prezesa NFZ dotycząca przeniesienia kolejnych procedur urologicznych do poradni / AOS / to działanie nie tylko zaniżające koszty tych procedur przez co powodujące kolejne zadłużenia placówek medycznych, niewyobrażalne wydłużenie Więcej...
 • 08/11/2013

  protokół kontroli wewnętrznej

  Rozp.MZ z 27 maja 2010 podobno nakłada na prywatne praktyki lekarskie obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie "działań zapobiegających szerzeniu sie zakażeń.."etc,etc. Pomijąc fakt ,że z treści pow.dokumentu nie wynika Więcej...
 • 28/10/2013

  Konfiguracje sprawozdawczości elektronicznej

  W ostatnich tygodniach NFZ bez uprzedniego poinformowania szpitali zmienił konfiguracje sprawozdawczości elektronicznej powodując niesprawiedliwą stratę u świadczeniodawców, samemu uzyskując nienależny zysk. Sprawozdajemy wpisując kod wg międzynarodowej kwalifikacji chorób ICD 10 Więcej...
 • 18/10/2013

  Niedorzeczności NFZ

  W styczniu 2012 pacjent został wypisany z Oddziału Wewnętrznego i otrzymał skierowanie na leczenie sanotoryjne. W październiku 2013 NFZ przysyła do szpitala polecenie uaktualnienia tego skierowania. Niedorzeczność polega na tym, Więcej...
 • 03/01/2013

  Benzodiazepiny i inne

  Być może nie jestem pierwszym, który o tej sprawie pisze. Chodzi o obwarowania dotyczące wypisywania leków uspokajających benzodiazepinowych oraz leków nasennych typu zolpidem lub zopiklon. Pomysł na utrudnianie lekarzom żywota Więcej...
 • 27/09/2012

  Homeopatia przerżnięta na pół - tekst prof. dra hab. Andrzeja Gregosiewicza

  Wbrew temu, co opo­wia­dają człon­ko­wie towa­rzystw, sto­wa­rzy­szeń i sekt, wspie­rani przez fanów, miło­śni­ków, cudow­nie wyle­czo­nych, a także uczest­ni­ków saba­tów „nauko­wych” – Polacy oka­zali się naro­dem, który, jako pierw­szy w Euro­pie, Więcej...