1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Medal im. dr. W. Biegańskiego Hominem Inveni

Medal im. dr. W. Biegańskiego Hominem Inveni został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. (uchwała Nr 12/17/VII NRL).

Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym.

Wnioski o nadanie Medalu mogą składać członkowie i organy izb lekarskich lub instytucje związane z ochroną zdrowia.