Medal im. dr. W. Biegańskiego Hominem Inveni

Medal im. dr. W. Biegańskiego Hominem Inveni został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2017 r. (uchwała Nr 12/17/VII NRL).

Medal przyznawany jest osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym.

Wnioski o nadanie Medalu mogą składać członkowie i organy izb lekarskich lub instytucje związane z ochroną zdrowia.