1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów:

ul.Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Tel. (22) 559 13 10, (22) 559 13 44

fax. (22) 559 13 13

odz@hipokrates.org