1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Bohdan Woronowicz

Jestem absolwentem Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim; specjalistą psychiatrą, specjalistą seksuologiem, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Jednym z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszym Powiernikiem klasy A (niealkoholikiem) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Prezesem Zarządu Fundacji Zależni-Nie-Zależni

1969-1971 - odbyłem staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Nysie k/Opola

1971-1973 - pracowałem jako asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy k/Warszawy.

1973 r. - podjąłem pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako asystent naukowo-badawczy, a następnie adiunkt III Kliniki Psychiatrycznej, kierowanej przez prof. Stanisława Dąbrowskiego;

1975 r. - współtworzyłem pierwszy w Polsce (i w Europie Środkowo-wschodniej) psychoterapeutyczny oddział odwykowy dla osób uzależnionych od alkoholu;

od 1980 r. - kierowałem początkowo oddziałem odwykowym, a następnie Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;

w 1980 r. - pomogłem w zorganizowaniu pierwszej w Warszawie i czwartej w Polsce grupy Anonimowych Alkoholików "Odrodzenie" oraz udostępniłem pomieszczenia oddziału na spotkania jej uczestników (pierwsze spotkanie odbyło się dn. 27 maja 1980 roku);

w latach 1984 - 1998 (tj. do czasu likwidacji) kierowałem pracami Podzespołu ds. Lecznictwa Odwykowego przy Krajowym Nadzorze Specjalistycznym w dziedzinie Psychiatrii inicjując nowoczesne rozwiązania w zakresie organizacji lecznictwa odwykowego oraz pomagając we wprowadzaniu nowoczesnych programów terapii uzależnienia od alkoholu w wielu poradniach, oddziałach i ośrodkach na terenie Polski;

w 1986 r. - po odbyciu szkoleń w ośrodkach leczenia uzależnień, głównie w Stanach Zjednoczonych, zacząłem wprowadzać do lecznictwa odwykowego nowe podejście do leczenia (m.in. model Minnesota) oraz nowoczesne metody leczenia oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych (psychoterapię uzależnień); w późniejszych latach odbywałem staże specjalistyczne w wielu ośrodkach terapii uzależnień m.in. w: Hazelden Foundation (Center City, Minnesota, USA) - trening "Professionals in Residence", Father Martin's Ashley (Havre de Grace, Maryland, USA), High Watch i Meridian Center (Connecticut, USA), The International Institute for Alcoholism Education & Training (Greenwich, Connecticut, USA), Salt Lake County Division of Substance Abuse Services (Salt Lake City, Utah, USA), Haymarket Center (Chicago, Illinois, USA). Zdobyte podczas kolejnych staży i szkoleń doświadczenia sukcesywnie adaptowałem do polskich warunków.

w 1989 r. podjąłem współpracę z Komisją Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie z Regionalnym Programem Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Uczestniczyłem w prowadzeniu różnorodnych form szkolenia specjalistów na terenie Białorusi, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowacji, Ukrainy, kilku regionów Rosji (w tym Syberia, Daleki Wschód - Władywostok, Sachalin, Kołyma - Magadan oraz Kamczatka), a także Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Mongolii;

w 1992 r. podjąłem współpracę z nowo utworzonym Biurem Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; aktualnie jestem członkiem Rady ds. Akredytacji oraz członkiem Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego.

w 1994 r. rozpocząłem niezależną działalność terapeutyczną, tworząc wraz ze swoimi Współpracownikami prywatną przychodnię, która została następnie przekształcona w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
Jestem autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek