1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Iwona Leśniewska-Bąkowska

Tytuł naukowy: mgr
Jest nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką wystąpień publicznych, negocjacji i komunikacji
interpersonalnej. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi (z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych). W czasie szkoleń najbardziej ceni sobie nawiązanie dialogu ze słuchaczami, tworzenie sprzyjającej atmosfery.