1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Justyna Kowal

Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz pedagogiczne studia podyplomowe. Na co dzień, oprócz prowadzenia szkoleń, pracuję w Wyższej Szkole Pedagogicznej - prowadzę zajęcia ze studentami z zakresu diagnostyki, komunikacji interpersonalnej,  metod i technik terapii psychologicznej oraz opiekuję się praktykami studenckimi i wolontariatem; naukowo - prowadzę badania z zakresu inteligencji emocjonalnej i kompetencji interpersonalnych nauczycieli. Ponadto pracuję w społecznym liceum ogólnokształcącym i gimnazjum - nadzoruję zespół wychowawczy, konsultuję  dzieci i młodzież oraz rodziców, prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych.