1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Mirosław Borek

Trener, coach, mediator i psycholog - absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku posiada rekomendację II stopnia trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkiem. Należy też do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Pracował w ośrodkach psychologicznych jako terapeuta oraz trener warsztatów umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności. Wykładał na Wydziale Psychologii UW z Metodologii Prowadzenia Szkoleń. 

Od 1996 roku jest autorem i realizatorem wielu projektów szkoleniowych i coaching’owych dla przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych z obszaru umiejętności komunikacyjnych, skutecznej sprzedaży produktów farmaceutycznych, prezentacji, asertywności, negocjacji, wywierania wpływu, psychologii „gier” klientów oraz dla menedżerów z zakresu coaching’u, motywowania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów, wspierania pracowników w rozwoju, zarządzania ludźmi. 

Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz realizuje projekty train the trainers dla trenerów wewnętrznych. Superwizuje pracę trenerów w trakcie prowadzenia przez nich projektów szkoleniowych. Jest założycielem i właścicielem firmy szkoleniowej EWOLUCJA.