1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Paweł Grabowski

Imię i nazwisko: Paweł GrabowskiPawel-Grabowski
Tytuł naukowy: dr
Dr n. med., absolwent  Oddz. Stomatologii AM w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, specjalista z chirurgii szczękowo-twarzowej oraz medycyny paliatywnej, pracuje w Klinice Nowotworów Głowi i Szyi CO-I w Warszawie oraz w Hospicjum Domowym w Błoniu. Ukończył studia podyplomowe  w SGH oraz  w Collegium Civitas w Warszawie - jest  współautorem podręcznika dla managerów opieki zdrowotnej , wydanego w SGH, publikacji w zakresie kompetencji miękkich w medycynie oraz patologii w relacjach między lekarzami. Uczestnik warsztatów dramowych, prowadził zajęcia ze studentami Warszawskiego UM w ramach zajęć z humanistycznych podstaw medycyny oraz w  ramach Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Humanistycznych Podstaw Medycyny. Po godzinach - żeglarz, autor dwóch tomików poetyckich oraz dramatopisarz.