1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wyszukiwanie szkoleń ogólnopolskich

Jak korzystać z wyszukiwarki szkoleń

W wyszukiwarce dostępne są zarówno szkolenia związane ze sprecyzowanym miejscem zdarzenia edukacyjnego, jak również szkolenia eksterytorialne prowadzone w sposób ciągły, np. przez sieć Internet. Zakres wyszukiwania ograniczony jest tylko do zdarzeń, które aktualnie trwają lub są zaplanowane na najbliższą przyszłość.
Wyszukiwarka pozwala na uzyskanie listy bieżących lub planowanych w wybranym okresie zdarzeń. Posługiwanie się wyszukiwarką polega na zadaniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku ok.

Kryteria wyszukiwania ustala się odpowiednio ustawiając :

- przełączniki (np. Termin kształcenia) - gdzie należy wybrać jedną z dostępnych opcji,
- listy rozwijalne (np. Forma kształcenia) - gdzie należy wybrać jedną z dostępnych propozycji,
- pola tekstowe (np. Dziedzina kształcenia) - gdzie należy wpisać tekst lub fragment wyszukiwanego tekstu

Zawężanie kryteriów wyszukiwania daje w efekcie, krótszą i łatwiejszą do analizy listę zdarzeń.

Dokładniejsze informacje o konkretnym zdarzeniu edukacyjnym zostaną wyświetlone po kliknięciu linku w pierwszej kolumnie listy wyników (pn. Termin zdarzenia). Z poziomu tego okna może również uzyskane informacje o kształceniu wydrukować.

Wyszukiwarka szkoleń ogólnopolskich