1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ośrodek Bioetyki

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować Państwa o utworzeniu Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej. Ośrodek zamierza szerzyć wiedzę o problemach bioetycznych w środowisku lekarskim oraz studentów medycyny i stomatologii, współpracować z polskimi komisjami bioetycznymi zajmującymi się opiniowaniem projektów eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach oraz wszystkimi innymi organizacjami, które także zajmują się zagadnieniami bioetyki. Planujemy również prowadzenie prac badawczych dotyczących współczesnych problemów bioetyki. Szczegółowe informacje dotyczące innych zadań i sposobów ich realizacji znajdziecie Państwo w tekście Uchwały w sprawie Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Chciałbym, aby ten nowo utworzony Ośrodek służył pomocą wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami bioetycznymi. Witryna internetowa jest dopiero przygotowywana. Z chęcią zapoznamy się z wszelkimi sugestiami i uwagami dotyczącymi państwa oczekiwań.

dr hab. n. med.  Marek Czarkowski

Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL