1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji

        Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji został powołany przez Naczelną Radę Lekarską w celu prowadzenia badań socjologicznych w środowisku lekarskim oraz przygotowywania opracowań statystycznych, charakteryzujących lekarzy i lekarzy dentystów.

 Ośrodek współpracuje z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

W ramach współpracy realizowane są projekty badawcze dotyczące różnych problemów środowiska lekarskiego.

Zapraszamy serdecznie lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w tych badaniach. Jeżeli poświęcą Państwo kilka minut na udzielenie odpowiedzi na nasze pytania, uzyskamy pełny obraz sukcesów naszego środowiska oraz jego problemów. Wiedza ta pozwoli nam na unikanie działań niewłaściwych, a jednocześnie podejmowanie działań w interesie całego naszego środowiska.

Prosimy również o sugestie, jakie problemy naszego środowiska są dla Państwa najbardziej interesujące i które powinniśmy podejmować w kolejnych badaniach.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi badaniami oraz sugestie dotyczące ich dalszej tematyki.

W imieniu Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL:

 Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski