1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Współpraca z Polonią Medyczną

Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną NRL działa na podstawie uchwały nr 33/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1998 r w sprawie Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.

Zadaniem Ośrodka jest utrzymanie łączności i współpraca z polonijnymi organizacjami lekarskimi i lekarzami polskiego pochodzenia wykonującymi zawód poza krajem, a w szczególności:

1/ organizowanie:

 • przyjazdów do kraju przedstawicieli Polonii Medycznej i ich rodzin
 • wizyt reprezentantów polskiego środowiska medycznego w medycznych skupiskach polonijnych
 • wspólnych konferencji i zjazdów w Polsce i zagranicą
 • staży szkoleniowych w kraju
 • wyjazdów przedstawicieli polskiego środowiska medycznego w celu prowadzenia szkolenia
 • przyjazdów specjalistów z grona Polonii Medycznej w celu szkolenia i konsultacji
 • pobytów wypoczynkowych w kraju polonijnych lekarzy emerytów
 • pomocy w załatwianiu stypendiów specjalizacyjnych i naukowych
 • pomocy w zakresie wysyłania leków i sprzętu medycznego
 • przekazywania medycznej informacji zawodowej i naukowej.

2/ przyznawanie stypendiów szkoleniowych

Zasady przyznawania stypendiów oraz udzielania innej pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego określa stosowny regulamin.

Kierownikiem  Ośrodka Współpracy z Polonia Medyczną NRL jest  Jerzy Friediger (uchwała NRL)

Biuro Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczna NRL prowadzi Małgorzata Rachwalska

Kontakt do Ośrodka : +48 22 559-13-32; fax: +48 22 559-13-23; e-mal: m.rachwalska@hipokrates.org