1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej

Szanowni Państwo,                                           

Ośrodek NIL ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej rozpoczął badanie ankietowe „Opinie o roli i wykorzystywaniu wytycznych postępowania w praktyce medycznej”. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe będzie uwzględnienie opinii oraz preferencji lekarzy i lekarzy dentystów, które dotyczą procesu powstawania oraz stosowania wytycznych, a także organizacji szkoleń na ich temat.

Tworzenie i stosowanie wytycznych jest bardzo ważne dla naszego środowiska. Wnioski pochodzące z ankiety mogą wpłynąć na poprawę aktualnej wiedzy medycznej i bezpieczniejsze wykonywanie zawodu. Z tego powodu, obecność w badaniu jak największej liczby zaproszonych jest niezwykle istotny. Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli zechcą Państwo wziąć w nim udział.

Informacje o badaniu:

Badanie jest realizowane w ramach projektu nr POWR.05.04.00-000088/16 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki".

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Realizacja badania spełnia wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych, a jego wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Wszystkie odpowiedzi będą poddane anonimizacji, uniemożliwiającej identyfikację, zgodnie z kodeksami deontologicznymi obowiązującymi w badaniach socjologicznych.

Wyniki zostaną udostępnione na stronie Ośrodka ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej NIL.