1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Licencjonowanie CPT-PL

"Terminologia procedur medycznych CPT-PL" jest produktem American Medical Association i wszelkie prawa do jej używania są zastrzeżone. W Polsce Naczelna Izba Lekarska posiada wyłączną licencję na tłumaczenie, aktualizację i dystrybucję CPT-PL. Używanie kodów CPT-PL w sposób niezgodny z opisanymi poniżej ogólnymi zasadami licencjonowania stanowi naruszenie praw autorskich. Koszty licencji są niewygórowane a instytucje publiczne działające w ochronie zdrowia mogą uzyskać bezpłatną licencję na wykorzystanie CPT-PL w pracach mających służyć rozwojowi publicznego systemu ochrony zdrowia.

Przedstawione poniżej typowe przykłady wykorzystania "Terminologii procedur medycznych CPT-PL" nie obejmują wszystkich możliwości. Zainteresowani używaniem CPT-PL powinni przede wszystkim postarać się dokładnie określić w jaki sposób, w jakiej formie i gdzie będą potrzebowali kodów, zapoznać się z treścią wzoru typowej umowy licencyjnej, a następnie wypełnić wniosek o udzielenie licencji.

W przypadku używania kodów CPT-PL do wypełniania odpowiednich pozycji na formularzach drukowanych lub elektronicznych konieczne jest korzystanie z oryginału książki "Terminologia procedur medycznych CPT-PL". Liczba używanych książek zależy od potrzeb kodujących. Takie wykorzystanie CPT-PL nie wymaga uzyskania dodatkowej (poza zakupem książki) licencji. Aktualne wydanie CPT-PL można nabyć w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Cena książki wynosi 165 zł.

W przypadku używania kodów CPT-PL w elektronicznych systemach zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, praktyki, laboratorium itp. licencję należy uzyskać na każde stanowisko używające CPT-PL. Dostęp do systemu powinien być ograniczony do uprawnionych użytkowników. Cena licencji zależy od używanej formy CPT-PL oraz od liczby stanowisk. Podane poniżej orientacyjne wartości dotyczą podmiotów używających CPT-PL na mniej niż 100 stanowiskach, w przypadku używania na większej liczbie stanowisk ceny są negocjowane indywidualnie.
Jeżeli w systemie używa się:

  1. całej książki CPT-PL w wersji elektronicznej, cena licencji wynosi 80 zł na stanowisko,
  2. pełnych definicji kodów CPT-PL, cena licencji wynosi 60 zł na stanowisko,
  3. skróconych definicji kodów CPT-PL, cena licencji wynosi 40 zł na stanowisko,
  4. tylko kodów CPT-PL, cena licencji wynosi 20 zł na stanowisko.
Używanie CPT-PL w sposób wymieniony w punktach 2, 3, 4 wymaga korzystania z książki CPT-PL i zakupienia wraz z licencją odpowiednio 1,2,3 egzemplarzy na 12 stanowisk.

W przypadku wykorzystania kodów CPT-PL w komercyjnym produkcie przeznaczonym dla zakładów opieki zdrowotnej i praktyk producent musi uzyskać licencję na wykorzystanie CPT-PL. Końcowi użytkownicy produktu kupując produkt otrzymują licencję typu "rozpakowanie z folii" lub "kliknięcie i potwierdzenie" uprawniającą do użytkowania produktu zawierającego CPT-PL (lub jej części) zgodnie z zasadami opisanymi w licencji użytkownika końcowego. Koszt takiej licencji będzie włączony w cenę produktu.