1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wydarzenia

Uchwała nr 1328/05/P-IV

W dniu 25 listopada 2005 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę NR 1328-05-P-IV w sprawie możliwości wykorzystania systemu klasyfikacji świadczeń medycznych Current Procedural Terminology (CPT) w wersji 4 wraz ze skalą ich względnej wartości Resource Based Relative Value Scale (RBRVS) w polskim systemie ochrony zdrowia, w części finansowanej ze środków publicznych. Załącznik do uchwały w postaci opracowania "Propozycja wykorzystania Current Procedural Terminology (CPT) w systemie ochrony zdrowia w Polsce" dostępny jest w zakładce "Publikacje dotyczące CPT"

Wizyta robocza w USA w dniach 16.10.2005 r - 26.10.2005 r.

Wizyta robocza w U.S.A. W dniach 16.10.2005 r. -26.10.2005 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia udali się, na zaproszenie American Medical Association, do Stanów Zjednoczonych celem zapoznania się z funkcjonowaniem systemu kodowania procedur medycznych CPT. Więcej...

Sprawozdanie z konferencji w dniach 10 i 11.01.2005 r.

Podczas wizyty przedstawicieli American Medical Association zorganizowane zostały dwie konferencje, z których pierwsza, w dniu 10.01.2005, była spotkaniem z osobami reprezentującymi administrację w ochronie zdrowia.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Zdrowia Pan Paweł Sztwiertnia, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych Pan Michał Kamiński i Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej NFZ Pan Zbigniew Teter, Więcej...