1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Współpraca międzynarodowa

Działalność międzynarodowa prowadzona w imieniu i na rzecz samorządu lekarskiego przez Naczelną Izbę Lekarską koncentruje się w głównej mierze na udziale w pracach najważniejszych międzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Organizacje międzynarodowe, w których aktualnie działa Naczelna Izba Lekarska, określa uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej.

uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uczestnictwa Naczelnej Izby Lekarskiej w pracach międzynarodowych organizacji lekarzy i Lekarzy dentystów


WMA - World Medical Association

WMA


FDI - World Dental Federation FDI-Logo


ERO FDI - European Regional Organization of the World Dental Federation ERO-Logo


CPME - Standing Committe of European Doctors CPME


UEMS - European Union of Medical Specialists

UEMS


CED - Council of European Dentists

CED


ZEVA - Symposium of the Central and East European Chambers of Physicians


EFMA/WHO - European Forum of Medical Association and the World Health Organization