1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Mapa serwisu

Strona Główna
Level 1 Item Dla lekarzy
Level 2 Item ZRP informuje
Level 3 Item Konieczność zachowania staranności przy wystawianiu recept lekarskich
Level 2 Item Wyroki sądowe
Level 2 Item Praktyki Lekarskie
Level 2 Item Kasy fiskalne
Level 2 Item Monitorowanie sytuacji pracy
Level 2 Item Odpady medyczne
Level 2 Item Recepty
Level 2 Item Informatyzacja
Level 3 Item Konieczność autoryzacji wpisu do elektronicznej dokumentacji medycznej
Level 2 Item Wydarzenia
Level 3 Item Dzień drzwi otwartych w 28 ośrodkach onkologicznych
Level 1 Item Działalność
Level 2 Item O samorządzie lekarskim
Level 3 Item Kodeks Etyki Lekarskiej
Level 3 Item Z kart historii
Level 2 Item Rzecznik Praw Lekarza
Level 3 Item Zadania
Level 3 Item Aktualności
Level 3 Item Rzecznicy Okręgowi
Level 3 Item Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia
Level 3 Item Poradnik
Level 3 Item Karta Praw Lekarza
Level 2 Item Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Level 3 Item Szkolenia prowadzone przez NIL - ZAPISY
Level 3 Item Kontakt
Level 3 Item Wykładowcy ODZ
Level 3 Item Wyszukiwanie szkoleń ogólnopolskich
Level 3 Item Dokumenty
Level 3 Item Platformy edukacyjne OIL
Level 3 Item Szkolenia Unijne
Level 2 Item Krajowy Indeks Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia
Level 3 Item Prześlij niedorzeczność
Level 2 Item Ośrodki Naczelnej Izby Lekarskiej
Level 3 Item Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej
Level 3 Item Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji
Level 3 Item Ośrodek Bioetyki
Level 3 Item Ośrodek Uznawania Kwalifikacji
Level 3 Item Współpraca z Polonią Medyczną
Level 3 Item Ośrodek Historyczny
Level 3 Item Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa
Level 3 Item Ośrodek Współpracy Zagranicznej
Level 2 Item Fundacja Lekarze Lekarzom
Level 2 Item Meritus Pro Medicis
Level 3 Item Kapituła Odznaczenia
Level 3 Item Dokumenty
Level 3 Item Kontakt
Level 2 Item Medal im. dr. W. Biegańskiego Hominem Inveni
Level 3 Item Kapituła Medalu
Level 3 Item Dokumenty
Level 2 Item Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich
Level 3 Item Deklaracja KPTL
Level 3 Item Posiedzenia KPTL
Level 3 Item Stanowiska
Level 3 Item Kontakt
Level 2 Item Projekt "Current Procedural Terminology - Poland"
Level 3 Item Co to jest CPT-PL
Level 3 Item Wydarzenia
Level 3 Item Testowanie CPT
Level 3 Item Podsumowanie pierwszej fazy testowania CPT
Level 3 Item Publikacje dotyczące CPT
Level 3 Item Używanie "Terminologii procedur medycznych CPT-PL"
Level 3 Item Licencjonowanie CPT-PL
Level 3 Item Sprzedaż "Terminologii procedur medycznych CPT-PL"
Level 3 Item Formularz zamówienia "Terminologii procedur medycznych CPT-PL"
Level 3 Item Inne strony WWW
Level 2 Item Współpraca międzynarodowa
Level 3 Item Współpraca dwustronna i pozostała aktywność międzynarodowa NIL
Level 2 Item Wspomnienia
Level 1 Item Dokumenty
Level 2 Item Kodeks Etyki Lekarskiej
Level 2 Item Podstawy prawne działania
Level 2 Item Krajowego Zjazdu Lekarzy
Level 2 Item Naczelnej Rady Lekarskiej
Level 2 Item Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
Level 2 Item Obwieszczenia i zarządzenia Prezesa NRL
Level 2 Item Krajowej Komisji Wyborczej
Level 2 Item Inne dokumenty
Level 2 Item Zapytania ofertowe
Level 1 Item Praca
Level 1 Item Struktura NIL
Level 2 Item Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item XIV Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item XII Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item X Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item VIII Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item VI Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item Nadzwyczajny V Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item IV Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item III Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item II Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 3 Item I Krajowy Zjazd Lekarzy
Level 2 Item Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Level 2 Item Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
Level 3 Item Skład w VIII kadencji
Level 3 Item Skład w VII Kadencji
Level 3 Item Dokumenty
Level 2 Item Naczelna Rada Lekarska
Level 3 Item Skład w VIII kadencji
Level 3 Item Skład w VII kadencji
Level 3 Item Dokumenty
Level 3 Item Archiwum
Level 2 Item Naczelna Komisja Rewizyjna
Level 3 Item Dokumenty
Level 3 Item Archiwum
Level 3 Item Skład w VIII kadencji
Level 2 Item Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Level 3 Item Skład w VIII kadencji
Level 3 Item Biuro NROZ
Level 3 Item Sprawozdania
Level 3 Item Dokumenty
Level 3 Item Pasje Rzeczników
Level 2 Item Naczelny Sąd Lekarski
Level 3 Item Skład VIII kadencji
Level 3 Item Kancelaria NSL
Level 3 Item Sprawozdania
Level 3 Item Dokumenty
Level 2 Item Krajowa Komisja Wyborcza
Level 3 Item Dokumenty
Level 3 Item Archiwum
Level 2 Item Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich
Level 3 Item Skład w VIII kadencji
Level 3 Item Skład w VII kadencji
Level 2 Item Komisje Naczelnej Rady Lekarskiej
Level 3 Item Komisja Etyki Lekarskiej
Level 3 Item Komisja Finansowo-Budżetowa
Level 3 Item Komisja Kształcenia Medycznego
Level 3 Item Komisja Legislacyjna
Level 3 Item Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Level 3 Item Komisja Organizacyjna
Level 3 Item Komisja Stomatologiczna
Level 3 Item Komisja ds. Młodych Lekarzy
Level 3 Item Komisja ds. Sportu
Level 3 Item Komisja ds. Kultury
Level 3 Item Komisja ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców
Level 3 Item Komisja Stypendialna
Level 2 Item Zespoły Naczelnej Rady Lekarskiej
Level 3 Item Zespół ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii
Level 3 Item Zespół ds. Praktyk Lekarskich
Level 3 Item Zespół ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia
Level 2 Item Biuro
Level 2 Item Gazeta Lekarska
Level 1 Item Rejestry
Level 2 Item Informacje na temat rejestrów
Level 2 Item Centralny Rejestr Lekarzy
Level 3 Item Sprawdź lekarza lub lekarza dentystę
Level 3 Item Informacje statystyczne
Level 3 Item Informacje dotyczące publikowania fotografii
Level 3 Item Zasady weryfikowania nr prawa wykonywania zawodu
Level 2 Item Centralny Rejestr Felczerów
Level 3 Item Informacja o przyznaniu
Level 3 Item Informacja o wymianie
Level 2 Item Zasoby Archiwalne Samorządu Lekarskiego
Level 1 Item Medyczna Wokanda
Level 2 Item O piśmie
Level 2 Item Our periodical
Level 2 Item Numery
Level 3 Item Medyczna Wokanda nr 8 - 2016
Level 3 Item Medyczna Wokanda nr 9 - 2017 r.
Level 3 Item Medyczna Wokanda nr 10 - 2018 r.
Level 3 Item Medyczna Wokanda nr 11 - 2018 r.
Level 2 Item Wskazówki dla autorów
Level 2 Item Lista recenzentów
Level 1 Item Biuro Prasowe
Level 2 Item Kontakt dla mediów
Level 2 Item Informacje prasowe
Level 2 Item Sprostowania i wyjaśnienia
Level 2 Item Wybory w OIL
Level 2 Item Patronaty honorowe
Level 3 Item Zasady obejmowania patronatów przez Prezesa NRL
Level 3 Item Decyzje Prezydium NRL z 9 sierpnia 2019 r.
Level 3 Item Decyzje Prezydium NRL z 23 sierpnia 2019 r.
Level 3 Item Decyzje Prezydium NRL z 5 września 2019 r.
Level 2 Item Filmy
Level 2 Item Informacje statystyczne
Level 2 Item My w mediach
Level 3 Item NIL w sprawie propozycji podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów